«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Харьков О. М.

У монографії детально розглянуто принципи підвищення точності АЦП із перерозподілом розряду та на базі генераторів експоненційних струмів, побудованих на неточних елементах, шляхом використання спеціальної процедури самокалібрування із уведенням вагової надлишковості. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні реалізації окремих аналогових вузлів.

Книгу розраховано на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою інформаційно-вимірювальних систем і приладів, а також систем цифрового реєстрування і обробляння аналогових сигналів.

УДК 681.335 З38       ISBN 966-641-141-5

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.