«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Скидан О. Ю.

Монографія присвячена проблемі контролю та моніторингу цифрових телекомунікаційних мереж, розробці єдиної методології створення інформаційно-вимірювальних систем для контролю та моніторингу цифрових телекомунікаційних мереж зі спільнока-нальною сигналізацією №7 з підвищеною надійністю, що задана надто високими вимогами до надійності мережі спільноканальної сигналізації №7.

Книга розрахована на вчених в галузі телекомунікацій, аспі-рантів, студентів і фахівців різного рівня підготовки.

УДК 681.5.017:621.395 М 54       ISBN 966-641-199-7

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.