«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Тимченко Л. І.

В монографії розроблено принципи організації паралельно-ієрархічної мережі як стуктурно-функціонального базису для побудови спеціалізованих моделей образного комп'ютера. Сукупність наведених у монографії результатів має теоретичне та практичне значення, що полягає у розвиптку паралельно-ієрархічних мереж та створенні їм засобів для задач обробки інформації в реальному часі для побудови моделей образного комп'ютера. розроблений єдиний методологічний підхід для дослідженнята подальшого розвитку процедур обробки інформації в паралельно-ієрархічних мережах та розробки мережних процедур порівняння зображень. На основі застосування паралельно-ієрархічної мережі розроблено методи, моделі, алгоритми, програмне та апаратне забезпечення для ефективної обробки зображень з підвищеною точністю вимірювання координат в реальному часі.

УДК 681.324:621.383.8:007 К58       ISBN 966-641-142-3

Змiст


Монографія присвячена принципам організації паралельно-ієрархічного перетворення для багатоетапного сприйняття і обробки, ущільнення і розпізнавання інформації в інформаційних структурах та обчислювальних пристроях із застосуванням нейроподібної схеми обробки інформації. Розроблений єдиний методологічній підхід для дослідження паралельних процесів, який враховує їхню структурну ієрархію у динаміці, тобто врахування послідовних процесів перетворення просторових областей корельованих і утворення декорельованих у часі елементів мережі, яка при цьому формується, при переході мережі з одного стійкого стану в інший. На основі застосування паралельно-ієрархічного перетворення розроблено методи, моделі, алгоритми, програмне та апаратне забезпечення для ефективної обробки та розпізнавання цифрових масивів інформації.

УДК 658.012:681.32:621.38       ISBN 966-641-072-9

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.