«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Яровий А. А.

В монографії розроблено принципи організації оптико-електронних (ОЕ) паралельно-ієрархічних (ПІ) логіко-часових структур для розробки образного відео-комп’ютера око-процесорного типу в контексті сучасної методології штучного інтелекту. Сукупність наведених у монографії результатів має теоретичне та прикладне значення, що полягає у розвитку ОЕ перетворювачів інформації, ПІ мереж, архітектури ОЕ, асоціативних, систолічних процесорів для паралельної реєстрації, розпізнавання багатовимірних перетворень та паралельної обробки інформації при розпізнаванні образів. На основі застосування розроблених структур образного відео-комп’ютера око-процесорного типу розроблено методи, моделі, алгоритми, програмне та апаратне забезпечення для ефективної обробки зображень та розпізнавання образів.

УДК 681.324:621.383.8:007 О 23       ISBN 978-966-641-261-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.27 M)  


В монографії розроблено принципи організації паралельно-ієрархічної мережі як стуктурно-функціонального базису для побудови спеціалізованих моделей образного комп'ютера. Сукупність наведених у монографії результатів має теоретичне та практичне значення, що полягає у розвиптку паралельно-ієрархічних мереж та створенні їм засобів для задач обробки інформації в реальному часі для побудови моделей образного комп'ютера. розроблений єдиний методологічний підхід для дослідженнята подальшого розвитку процедур обробки інформації в паралельно-ієрархічних мережах та розробки мережних процедур порівняння зображень. На основі застосування паралельно-ієрархічної мережі розроблено методи, моделі, алгоритми, програмне та апаратне забезпечення для ефективної обробки зображень з підвищеною точністю вимірювання координат в реальному часі.

УДК 681.324:621.383.8:007 К58       ISBN 966-641-142-3

Змiст


Монографія присвячена принципам організації паралельно-ієрархічного перетворення для багатоетапного сприйняття і обробки, ущільнення і розпізнавання інформації в інформаційних структурах та обчислювальних пристроях із застосуванням нейроподібної схеми обробки інформації. Розроблений єдиний методологічній підхід для дослідження паралельних процесів, який враховує їхню структурну ієрархію у динаміці, тобто врахування послідовних процесів перетворення просторових областей корельованих і утворення декорельованих у часі елементів мережі, яка при цьому формується, при переході мережі з одного стійкого стану в інший. На основі застосування паралельно-ієрархічного перетворення розроблено методи, моделі, алгоритми, програмне та апаратне забезпечення для ефективної обробки та розпізнавання цифрових масивів інформації.

УДК 658.012:681.32:621.38       ISBN 966-641-072-9

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.