«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Свердлов В. Д.

У монографії викладені результати теоретичних та експе-риментальних досліджень з розрахунку, конструювання, техно-логії виготовлення металевих баштових споруд, що використо-вуються для атракціонів. Приведені приклади конструктивних вирішень основних складових частин. Запропоновані загальні рекомендації для проектування таких конструкцій, виходячи з багаторічного досвіду світових виробників атракціонів та влас-них напрацювань авторів.

Для працівників науково-дослідних, проектних, виробничих організацій, студентів і аспірантів будівельних спеціальностей.

УДК 624.042.4 М54       ISBN 966-641-134-2

Змiст


У монографії викладено основні результати теоретичних та експериментальних досліджень з розрахунку і конструюванню просторових циліндричних стержневих покрить. Запропоновано математичний апарат розрахунку даних систем з визначенням зусиль, вузлових переміщень і маси покрить. Дано пропозиції щодо підбору перерізів і розрахунку вузлів. Розглянуто техніко-економічні показники застосування просторових циліндричних стержневих покрить у порівнянні з плоскими і арочними системами.

Для працівників науково-дослідних, проектних і виробничих організацій та студентів і аспірантів будівельних спеціальностей.

УДК 624.074.5       ISBN 966-7199-41-X

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.