«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Камінський А. В.

Монографія присвячена удосконаленню процесу розв'язу-вання взаємозв'язаних задач вибору оптимальних перерізів лі-ній та координат розміщення джерела живлення повітряних та кабельних радіальних та радіально-магістральних розподільних мереж.

Книга розрахована на інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням та експлуатацією систем елект-ропостачання, а також може бути корисною студентам та аспі-рантам вузів.

УДК 621.316.1:519.816 К18       ISBN 966-641-139-3

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.