«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Стрельбицький М. П.

Стрельбицький М. П. Під небом Коновалюка. Книга 2.. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. - 296 с.

Версія творчого симбіозу поета з художником Ф.З.Коновалюком (1890—1984) спрямована як на реабілітацію зображальности віршованого слова, так і на візію трипільських пракоренів, християнських віх та пізніших заломів українського світогляду.

Традиція натурфілософської лірики актуалізується у книзі як художня натурпсихологія рубежа тисячоліть: стани, настрої, невидимі драми живого та матеріального довкілля.

Натурпсихологія, однак, постійно навертає до гуманістичного: ким і чим є (стає) нині homo sapiens?

ББК 84.4 УКР 6 С 84       ISBN 966-641-067-2

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.