«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Штофель Д. Х.

Штофель Д. Х. Штормове попередження №... Поезії. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 102 с.

Перша книга молодого поета, студента Вінницького національно го технічного університету, вмістила вірші широкого тематичного спектру, об'єднані любов'ю до світу, пошуком та прагненням вдоско налення себе у ньому.

Окремий розділок складають переклади творів Дж. Г. Байрона, Р. Фроста та С. Єсєніна.

ББК 84.4 Укр б Ш 92       ISBN 966-641-173-3

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.