«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Ротштейн О. П.

В монографії проведено ґрунтовний аналіз технологічного процесу біоконверсії органічних відходів сільського господарства. За допомогою засобів нечіткої логіки здійснено формалізацію причинно-наслідкових зв’язків в математичній моделі оцінки виходу біогазу в процесі біоконверсії. Для проведення тонкої настройки розробленої моделі застосовано нейро-нечітку мережу ієрархічної структури. Діагностика процесу біоконверсії передбачає встановлення факторів, що спричинили погіршення його якості, та здійснюється шляхом розв’язання нечітких логічних рівнянь за допомогою генетичного алгоритму оптимізації.

Монографія розрахована на науковців, фахівців з питань біотехнологій, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 004.89:631 Р 79       ISBN 978-966-641-247-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.33 M)  


В монографії досліджується моделювання та оптимізація надійності багатовимірних алгоритмічних процесів, при виконанні яких вносяться, виявляються та усуваються помилки різних типів. Пропонуються постановки та методи розв’язання задач чіткої та нечіткої оптимізації надійності таких процесів. Узагальнено багатовимірні моделі надійності операторів, логічних умов та типових алгоритмічних структур на випадок нечітких даних. Монографія буде корисною проектувальникам, науковим співробітникам, аспірантам та студентам старших курсів технічних університетів, які займаються моделюванням та забезпеченням надійності складних систем.
УДК 681.3 Р 79       ISBN 978-966-641-231-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.58 M)  


У монографії досліджуються питання, пов'язані з проектуванням систем діагностики на базі нечітких відношень в умовах невизначеності. Розроблені моделі діагностики та алгоритми розв'язання рівнянь нечітких відношень. Запропоновані експертні методи побудови нечітких відношень та методи видобування нечітких відношень із даних. Розроблені алгоритми настройки моделей діагностики на базі нечітких відношень. Розглянуті прикладні системи технічної і медичної діагностики.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів вузів ІІІ-ІV рівня акредитації.

УДК 681.5.015:007 Р79       ISBN 966-641-166-0

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.