«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Кучерук В. Ю.

У підручнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання характеристик точності вимірювань. Підручник містить послідовний виклад основ теорії невизначеності вимірювань, алгоритмів оцінювання невизначеностей, оцінки кількісних результатів випробувань та форм подання невизначеностей вимірювань. Підручник відповідає вимогам державних стандартів України та навчальній програмі дисципліни «Основи теорії невизначеності вимірювань» і призначений для студентів технічних напрямів, науковців та аспірантів спеціальностей 05.01.02, 05.11.01, 05.11.08, 05.11.13, 05.13.05.

УДК 621.317: 389.14       ББК 30.10 В19       ISBN 978-966-641-632-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.83 M)  

  Ціна 31 грн. 85 коп.

В підручнику наведено основні поняття метрології, сучасні підходи до оцінювання результатів вимірювань, метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, подано принципи побудови електромеханічних, електронних, цифрових і мікропроцесорних засобів вимірювань, інформаційно-вимірювальних систем, розглянуто засоби і способи вимірювання електричних, магнітних та неелектричних величин. Підручник відповідає навчальним програмам дисциплін «Основи метрології та електровимірювальна техніка», «Основи метрології та електричних вимірювань», «Інформаційно-вимірювальні системи в електромеханіці», «Контрольно-вимірювальні системи в електроенергетиці» і призначений для студентів напряму підготовки 0507 «Електротехніка та електромеханіка».

УДК 389.001       ББК 32.85 О75       ISBN 978-966-641-455-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.36 M)  

  Ціна 78 грн. 19 коп.

Монографія містить елементи теорії побудови інформаційно-вимірювальних систем діагностування безконтактних електромеханічних перетворювачів на основі нейронечітких методів . Розглянуті питання отримання основних метрологічних характеристик вимірювального перетворення параметрів електричних машин .

Монографія розрахована на спеціалістів в галузі вимірювальної техніки , аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей .

УДК 621.313:681.518 П 44       ISBN 978-966-641-215-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.28 M)  


Монографія містить елементи теорії побудови пристроїв вимірювання та контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом. Розглянуті питання отримання основних метрологічних характеристик вимірювального перетворення параметрів електричних машин.

Монографія розрахована на спеціалістів в галузі вимірювальної техніки, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

УДК 621.3:658.562       ISBN 966-641-087-7

Змiст


Монографія містить елементи теорії побудови систем технічного діагностування електромоторів. Особливу увагу приділено створенню нових методів технічного діагностування електромоторів із застосуванням узагальненого та комплексних показників якості. Розглянуті питання отримання основних метрологічних характеристик вимірювального перетворення параметрів діагностування електромоторів за допомогою розкладання функції перетворення в ряд Тейлора.

Монографія розрахована на спеціалістів в галузі розробки систем технічного діагностування, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

УДК 681.511.54:621.313       ISBN 966-641-057-5

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.