«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Павлов С. В.

У навчальному посібнику розглянуто матеріали щодо проектування та роботи сучасних адаптивних оптичних систем. Розглянуто принципи розповсюдження світла в неоднорідному середовищі і проблеми керування хвильовим фронтом. Зроблено аналіз систем фазового спряження та апертурного зондування, порівняння характеристик сенсорів хвильового фронту. Наведено приклади практичного застосування адаптивних оптичних систем.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка” і може бути корисним для спеціалістів, що займаються використанням адаптивних оптичних систем.

УДК 535.317(075)       ББК 32.86я73 А28       ISBN 978-966-641-638-7

Змiст

  Ціна 44 грн. 08 коп.

В навчальному посібнику наведені основи системної побудови, структурна та функціональна організація, схемотехніка, елементна база, хронологія аналогово-го і цифрового телебачення та технічного зору. Призначений для студентів на-пряму “Оптотехніка” та спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка”.

УДК [621.397+004.93](075)       ББК [32.94+32.96]я73 Д69       ISBN 978-966-641-593-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.81 M)  

  Ціна 31 грн. 37 коп.

В навчальному посібнику розглянуто сучасні електронні дисплеї, а саме: рідкокристалічні, плазмові, електрофорезні, електрохромні тощо. Наведені їх базові структури, конструкції та основні параметри. Описані фізичні основи їх функціонування. Проведено аналіз та розглянуто схемотехнічні рішення для керування електронними дисплеями та рекомендації по їх застосуванню в сучасній електронній техніці.

Призначений для студентів спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка”.

УДК 621.397 (075)       ББК 32.94я73 З-36       ISBN 978-966-641-590-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.33 M)  

  Ціна 17 грн. 05 коп.

У монографії розглянуто питання побудови оптико-електронних засобів діагностування стану периферичного кровообігу. Запропоновано нові технічні рішення побудови оптико-електронних сенсорів для проведення як діагностичного, так і терапевтичного контролю уражених ділянок. Отримано нові співвідношення для розрахунку параметрів оптичного випромінювання в залежності від товщини біотканини та конструктивної побудови оптичного сенсора. Розрахована на науковців, аспірантів, студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка», «Біотехнічні та медичні апарати та системи».

УДК 621.383.9:615.47       ББК 32.86:53.4 П12       ISBN 978-966-641-570-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.50 M)  

  Ціна 36 грн. 00 коп.

В монографії розглядаються наукові проблеми розробки інтегральних сигнальних перетворювачів для мікроелектронних теплових сенсорів потоку біомедичного призначення, зокрема, в пристроях вимірювання параметрів дихальної системи, біохімічного аналізу, технологічних процесах фармакології тощо. Пропонуються нові підходи до їх електротеплового моделювання та запропоновано низку сигнальних перетворювачів теплових сенсорів потоку, що базуються на новітній мікроелектронній елементній базі.

Монографія розрахована на фахівців, які працюють в галузі мікроелектроніки, а також може бути корисною студентам і аспірантам відповідного спрямування.

УДК 681.586: 621.382       ББК 32.96-04:32.844.1 М59       ISBN 978-966-641-500-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.89 M)  

  Ціна 20 грн. 55 коп.

В монографії розглянуто аналіз сучасних біомедичних експертних систем та розробки оптико-електронної експертної системи для підтримки прийняття рішень при аналізі біомедичних зображень, яка дає можливість застосовувати нові принципи та методи, зокрема, для оцінювання реологічних властивостей крові при визначення патологічних процесів багатьох захворювань та їх ускладнень.

Монографія розрахована на науковців, аспірантів, студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка», «Біотехнічні та медичні апарати та системи».

УДК 681.784       ББК 32.86 О-62       ISBN 978-966-641-456-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.51 M)  

  Ціна 28 грн. 18 коп.

У навчальному посібнику висвітлено результати експериментальних та клінічних досліджень взаємодії та оцінювання впливу на біологічні об’єкти полів різної фізичної природи: електричного, магнітного і електромагнітного практично всього частотного діапазону. Розглянуто основні типи лазерних та фотонних апаратів, що використовуються у біології та медицині. Наведені новітні розробки фізіотерапевтичної апаратури для застосування в біомедичній практиці.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей “Лазерна та оптоелектронна техніка”, “Біотехнічні та медичні апарати і системи та “Електронні апарати”, які займаються розробкою оптоелектронних приладів та систем.

УДК 621.396:615.47(075)       ББК 32.844:34.7.73 А58       ISBN 978-966-641-451-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.34 M)  

  Ціна 22 грн. 67 коп.

У навчальному посібнику проаналізовано сучасний стан контролю, реєстрації та обробки біомедичних електрографічних та фотоплетизмографічних сигналів. Розглянуто біосигнали серцево-судинної системи, мозку, м’язів, органів зору, слуху, травлення, опорно-рухової системи. Коротко наведено основи анатомії органів людини, біосигнали яких розглянуто. Навчальний посібник рекомендовано для студентів та аспірантів, які навчаються на стику інженерії та медицини.

УДК [621.37:57.087.1+615.47](075)       ББК 32.811.3:53.4я73 Р33       ISBN 978-966-641-445-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.65 M)  

  Ціна 57 грн. 54 коп.

У монографії проаналізовано фізичні основи біомедичної оптики, та застосування її у біології та медицині для контролю, ідентифікації, дослідження біологічних об’єктів, а також для вивчення природи фізичних процесів, що відбуваються в них. А також наведена розробка оптоелектронного комплексу для пульсодіагностики.

Монографія розрахована на науковців, аспірантів, студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка», «Біотехнічні та медичні апарати та системи».

УДК [535+681.7]:615.47       ББК 22.34:5 Ф 48       ISBN 978-966-641-383-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.41 M)  

  Ціна 24 грн. 42 коп.

У монографії проаналізовано основні типи оптико-електронних біомедичних систем, що використовуються у біології та медицині та можуть застосовуватися для контролю, ідентифікації, дослідження біологічних об’єктів, а також для вивчення природи фізичних процесів, що відбуваються в них. Приведені новітні розробки оптоелектронних систем для застосування в біомедичній практиці при контролі стану ССС.

Монографія розрахована на науковців , аспірантів , студентів спеціальностей “Лазерна та оптоелектронна техніка ”, “Біотехнічні та медичні апарати та системи ”.

УДК 621.528 П 12       ISBN 978-966-641-211-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.40 M)  


Сторiнки 1 2  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.