«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Лесько О. Й.

У посібнику розглянуто фундаментальні засади управління персоналом, що посідає чільне місце у системі підготовки економістів нового покоління, спільно з іншими економічними дисциплінами формує нове економічне мислення майбутніх фахівців. Запропоновані у посібнику теоретичні засади та практичні аспекти дозволять студентам ефективно моделювати систему управління персоналом на підприємстві на основі сучасних методологічних підходів. Розкрито суттєві аспекти управління персоналом: методологію, систему, стратегічне управління персоналом, планування роботи з персоналом, управління розвитком та поведінкою персоналу організації і оцінювання результатів його діяльності, згідно навчальної програми дисципліни "Управління персоналом".

УДК 331.108.2 (075)       ББК 65.24 я 73 У 67       ISBN 978-966-641-601-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.10 M)  

  Ціна 30 грн. 00 коп.

Дана монографія присвячена важливій проблемі підвищення соціальної захищеності уразливих верств населення, зокрема інвалідів. Практичне значення мають обґрунтовані автором пропозиції і рекомендації щодо: збереження існуючих, створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого підприємництва та самостійної зайнятості, удосконалення системи професійної реабілітації, поліпшення соціальної захищеності і забезпечення активної життєдіяльності інвалідів.

Книга розрахована на учених-економістів, аспірантів, студентів і фахівців різного рівня управління, насамперед тих, хто займається питаннями подолання бідності та соціального захисту інвалідів.

УДК 331.108.3+314 + 364       ISBN 966-641-091-5

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.