«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Свентух А. О.

В монографії розглядаються особливості розвитку господарських систем, що обумовлені закономірностями катастрофічних процесів еволюційного плану. В процесі дослідження узагальнено та систематизовано основні підходи до формалізації процедури оцінювання ризикованості та стійкості економічних систем. На основі використання математичного апарату теорії нечітких множин та нечіткої логіки було розроблено та реалізовано авторську методику оцінювання ризикованості їх функціонування. В роботі обґрунтовано сутність потенціалу розвитку економічної системи та розроблено відповідний підхід до його оцінювання.

Монографія орієнтована на економістів, інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів, які займаються науковими та прикладними питаннями економічного розвитку, стійкості та ризикованості функціонування господарських систем.

УДК 303.43 М 80       ISBN 978-966-641-262-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.23 M)  


У монографії узагальнено та систематизовано основні підходи до управління відходами та їх знешкодження, виявлено основні тенденції розвитку утилізаційних технологій та відмічені їх основні недоліки та переваги. Досліджено можливі економічні і екологічні ризики, які можуть виникнути під час використання утилізаційних технологій та визначена можливість застосування відповідних технологій в умовах економічного простору України, На основі проведених досліджень та відповідних еколого-економічних розрахунків з використанням стандартних методик визначення екологічних збитків і економічних ризиків запропонована можлива схема вирішення проблеми утилізації твердих побутових відходів.

Монографія розрахована на наукових та інженернотехнічних працівників, які займаються питаннями розробки та впровадження сучасних утилізаційних технологій, а також для студентів вузів ІІІ -IV рівнів акредитації.

УДК 504.03       ISBN 966-641-070-2

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.