«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Свентух О. Т.

У монографії узагальнено та систематизовано основні підходи до управління відходами та їх знешкодження, виявлено основні тенденції розвитку утилізаційних технологій та відмічені їх основні недоліки та переваги. Досліджено можливі економічні і екологічні ризики, які можуть виникнути під час використання утилізаційних технологій та визначена можливість застосування відповідних технологій в умовах економічного простору України, На основі проведених досліджень та відповідних еколого-економічних розрахунків з використанням стандартних методик визначення екологічних збитків і економічних ризиків запропонована можлива схема вирішення проблеми утилізації твердих побутових відходів.

Монографія розрахована на наукових та інженернотехнічних працівників, які займаються питаннями розробки та впровадження сучасних утилізаційних технологій, а також для студентів вузів ІІІ -IV рівнів акредитації.

УДК 504.03       ISBN 966-641-070-2

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.