«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Хом'юк І. В.

В монографії розглянуто питання пошуку оптимальних технологій формування базового рівня професійної мобільності в процесі вивчення фундаментальних дисциплін. Наведено концептуальні основи формування професійної мобільності майбутніх інженерів. Проаналізовано структурні компоненти професійної мобільності, їхню сутність і вплив на взаємодію в системі вивчення фундаментальних дисциплін.

Монографія розрахована для магістрів і аспірантів, що вивчають педагогіку та психологію вищої освіти та методику викладання фундаментальних дисциплін, викладачів та наукових співробітників.

УДК 378:37.022       ББК 74.58 Х 76       ISBN 978-966-641-481-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.33 M)  

  Ціна 37 грн. 30 коп.

Монографія присвячена дослідженню впливу ігрових форм навчання на процес формування умінь самостійної роботи студентів ВТНЗ. У роботі визначено та обґрунтовано педагогічні умови ефективного впливу активних методів навчання на формування умінь самостійної роботи у майбутніх інженерів; розроблено, теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено систему формування цих умінь.

Для магістрів і аспірантів, що вивчають педагогіку та психологію вищої освіти та методику викладання фундаментальних дисциплін, викладачів та наукових співробітників.

УДК 378.147       ISBN 966-641-094-Х

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.