«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Кулаков П. І.

В монографії проведено аналіз засобів вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння, розроблено моделі процесу доїння та роботи доїльних установок. Запропоновано вимірювальні перетворювачі рівня та інтенси-

вності молоковіддачі, на їх основі створені засоби вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння, розроблено методику розрахунку достовірності контролю при їх використанні, розглянуто технічні засоби, які впрова-

джено у промислове виробництво.

Монографія призначена для науковців, які займаються питаннями, що пов’язані з виробництвом та первинною обробкою коров’ячого молока.

УДК 631.3.05 + 637.11       ББК 34.725 К90       ISBN 978-966-641-641-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.92 M)  

  Ціна 48 грн. 60 коп.

Розроблені теоретичні засади і практичні аспекти підвищення точності вимірювання та синхронізації кутових швидкостей роторів електромоторів. Описано новий тип тахометричного перетворювача з можливістю зміни роздільної здатності, нові методи та засоби перетворення вимірюваної інформації, адаптивний алгоритм і систему синхронізації кутових швидкостей роторів електромоторів із спостережним засобом ідентифікації, а також метрологічне забезпечення вимірювальних каналів кутової швидкості з врахуванням сучасних вимог до характеристик якості вимірювань.

УДК 621.317       ББК 30.10 В 19       ISBN 978-966-641-420-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.80 M)  

  Ціна 25 грн. 83 коп.

Монографія містить елементи теорії побудови пристроїв вимірювання та контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом. Розглянуті питання отримання основних метрологічних характеристик вимірювального перетворення параметрів електричних машин.

Монографія розрахована на спеціалістів в галузі вимірювальної техніки, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

УДК 621.3:658.562       ISBN 966-641-087-7

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.