«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Месюра В. І.

В монографії розглядаються методи та засоби підвищення точності інваріантних перетворень параметрів елементарних компонентів у складі друкованих вузлів електронної апаратури. Розглянуто тенденції розвитку систем діагностування друкованих вузлів електронних пристроїв, проаналізовано переваги та недоліки вимірювальних перетворювачів.

Запропоновані методи зменшення похибок вимірювальних первинних перетворювачів. Розроблено підхід до побудови процедури діагностування двополюсників у складних електричних колах. Розроблені рекомендації щодо проектування підсистем вимірювальних перетворень.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які працюють в галузі технічної діагностики.

УДК 621.3:681.326       ISBN 966-641-076-1

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.