«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Пєтух А. М.

В монографії розглянуто системи формування зображень. Подано загальний аналіз основних методів побудови інформаційно-вимірювальних систем. Описані методи і алгоритми ущільнення даних. Подано класифікацію і проведено аналіз дефектів багатошарових фотографічних матеріалів. Розроблено модель для виділення та метод ідентифікації структурних дефектів, метод відновлення зображень багатошарових фотографічних матеріалів, що базується на принципах «Нестискуваності фазових середовищ». Проведено метрологічний аналіз інформаційно-вимірювальних систем відновлення структури зображень багатошарових фотографічних матеріалів. Наведено методики та приклади реалізації описаних моделей і методів.

УДК 004.932.4       ББК 32.973.202 І-74       ISBN 978-966-641-431-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.60 M)  

  Ціна 21 грн. 04 коп.

Розглянуто методи та засоби побудови швидкодійних цифрових функціональних генераторів графічних примітивів для пристроїв відображення інформації. Запропоновано метод відтворення кривих, що дозволяє підвищити швидкодію відтворення та зменшити апаратні витрати. Визначено похибку існуючих і запропонованих структур, що реалізують лінійні графічні примітиви. Запропоновано метод згладжування нерівномірнісних характеристик цифрових інтеграторів послідовного переносу, який поліпшує вигляд і зменшує похибку відтворення кривих. Проведено логічне і схемотехнічне моделювання запропонованих структур для лінійної та кругової інтерполяції.

УДК 004.31       ББК 32.973.2-04 П 31       ISBN 978-966-641-343-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.44 M)  

  Ціна 19 грн. 87 коп.

У монографії розглянуто оригінальний підхід до опису і формування дискретно-фазових частотно-імпульсних потоків на основі нерівномірністних характеристик. Розглянуто конкретні співвідношення, структури та алгоритми формування дискретно-фазових частотно-імпульсних потоків, що може бути використано при реалізації інтерполяторів та інших пристроїв з потрібними технічними параметрами.

Монографія розрахована на спеціалістів у галузях комп’ютерної графіки, систем числового програмного керування, робототехнічних систем і студентів, які вивчають відповідні дисципліни.

УДК 681.518.24 П 31       ISBN 978-966-641-320-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.69 M)  


У монографії сформульовано і вирішено ряд науково-технічних завдань, які пов'язані з проектуванням локальних людино-машинних систем колективної взаємодії. Розроблено принципи та моделі апаратно-програмного забезпечення таких систем, проведено їх дослідження та визначено основні напрямки розвитку з метою підвищення ефективності комп'ютерної техніки. Для науковців, інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями проектування людино-маїпинних систем, аспірантів, студентів вузів ІІІ-ІV рівня акредитації
УДК 519.876.5:681.324 М 74       ISBN 978-966-641-229-7

Змiст


У монографії розглядаються методи та засоби інтерполяції для задач контурного формоутворення. Запропоновано нові підходи, які забезпечують суттєве покращання як окремих параметрів (швидкодія, точність, апаратні витрати), так і їх сукупності. Розглянуто конкретні співвідношення, струк­тури та алгоритми інтерполяції, що дає змогу здійснити вибір методу та реалізацію інтерполятора з потрібними технічними характеристиками. Монографія розрахована на спеціалістів у галузях комп'ютерної графіки, систем числового програмного керування, робототехнічних систем і студентів, які вивчають відповідні дисципліни.
УДК 681.335.87 П 31       ISBN 978-966-641-223-5

Змiст


У монографії сформульовано, досліджено і вирішено ряд науково-технічних завдань, які пов'язані з проектуванням пристроїв відображення інформації та вибором способу кодування і зображення даних у процесі розробки інформаційної моделі.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями проектування людино-машинних систем, а також на аспірантів та студентів вузів III-IV рівня акредитації.

УДК 621.3:681.326       ISBN 966-641-097-4

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.