«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Коцюбинський В. Ю.

Розглянуто інформаційну технологію підтримки прийняття рішень в умовах багатокритеріальності із врахуванням результатів моделювання та прогнозування часових рядів з подвійною довгою пам’яттю. Шляхом модифікації структури вдосконалено математичні моделі часових рядів з подвійною довгою пам’яттю, що дало змогу підвищити адекватність моделей і таким чином зменшити похибку прогнозування рядів з подвійною довгою пам’яттю. Розроблено нечіткий класифікатор виду часового ряду та інформаційну систему підтримки прийняття рішень в умовах багатокритеріальності, показано її використання у різних прикладних областях.

УДК 004.942       ББК 32.81 І-74       ISBN 978-966-641-449-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.32 M)  

  Ціна 22 грн. 78 коп.

В монографії об'єднано результати досліджень з розробки математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення моделювання та проектування різних типів волоконних світловодів в полі дії широкого кола факторів впливу. При моделюванні розв'язуються рівняння Максвела в циліндричній системі координат, застосовано різницеві методи розв'язання задач математичної фізики.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням та розробкою волоконно-оптичних вимірювальних перетворювачів, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 681.7.068       ISBN 966-641-078-8

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.