«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Ратушняк Г. С.

У монографії висвітлено питання прогнозування міцності та розподілу бокового тиску при виробництві пресованих бетонних виробів з використанням теорії нечіткої логіки та регресійного аналізу. Викладено результати теоретичних та експериментальних досліджень величини прогнозованої міцності бетонних виробів. На базі апарату нечіткої логіки розроблено програмний модуль, який можна адаптувати до цільової функції шляхом навчання моделі. Матеріал монографії може бути корисним для студентів інженерно-будівельних спеціальностей, аспірантів, інженерних робітників.

УДК 666.97.03       ББК 38.33 Р25       ISBN 978-966-641-583-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.88 M)  

  Ціна 33 грн. 95 коп.

В монографії проаналізовано сучасний стан організаційно-технологічного та технічного забезпечення надійності та довговічності споруд систем газопостачання. Наведено концептуально-теоретичні основи управління проектами організаційно-технологічного забезпечення надійності та довговічності зовнішніх газорозподільних мереж. Запропоновано методи та моделі управління проектами організаційно-технологічного забезпечення надійності та довговічності споруд газо-розподільних мереж.

УДК 697.8       ББК 39.76 Р25       ISBN 978-966-641-582-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.38 M)  

  Ціна 34 грн. 90 коп.

Обґрунтовано доцільність теоретичного та експериментального дослідження кінетики та механізмів біоконверсії для інтенсифікації процесу анаеробного бродіння субстрату за рахунок вдосконалення обладнання та технології. Розроблено математичну модель управління процесом біоконверсії шляхом вдосконалення конструктивно-технологічних параметрів біореакторів із застосуванням нечіткої логіки та лінгвістичних змінних, яка дозволяє оптимізувати параметри інтенсифікації анаеробного бродіння субстрату. В результаті оброблення експериментальних досліджень уточнено теоретично обґрунтовані фактори впливу параметрів перемішування на енергоефективність біореактора.

УДК 662.767.2       ББК 35.57 Р25       ISBN 978-966-641-546-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.45 M)  

  Ціна 36 грн. 80 коп.

В посібнику розглянуто основні джерела альтернативного енергозабезпечення фермерських господарств. Особлива увага надана біогазу як перспективному паливу. Запропоновано оригінальні конструкції реакторів для покращення процесів проходження анаеробного бродіння. Наведено основні методики підготовки біогазу до використання. Запропоновано нову методику інтелектуальної підтримки прийняття рішень з управління організаційно-технологічними механізмами підвищення продуктивності біогазових реакторів. Посібник розроблений згідно з програмою дисципліни “Енергозбереження та експлуатація в системах теплогазопостачання і вентиляції”.

УДК 728.1       ББК 31.38 Р25       ISBN 978-966-641-384-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.33 M)  

  Ціна 27 грн. 39 коп.

Розроблено математичну модель процесу активації роботи біореактора при коливальному перемішуванні субстрату. Теоретично обґрунтовано вдосконалення конструктивно-технологічних параметрів біогазових реакторів. Запропоновано математичну модель управління технологічними процесами підвищення продуктивності біогазових реакторів з утилізації органічних відходів в біореакторах на базі теорії нечіткої логіки та лінгвістичної змінної. Обґрунтовано нові конструкції реакторів, технології, апарати та реагенти для очищення біогазу. Розроблено схему автоматизованого управління робочими параметрами біореактора з інтенсифікацією теплообміну при утилізації органічних відходів.
УДК 628.385 Р 25       ISBN 978-966-641-272-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.35 M)  


В монографії розглядається технологія формування стінових дрібно-штучних бетонних виробів з використанням адаптивного привантаження. Пропонується фізико-математична модель ущільнювальної бетонної суміші. Розраховані основні динамічні параметри, а також залежність від умов формування суміші, висоти виробу, ступеня ущільнення матеріалу. Досліджується зв'язок між динамічним тиском й жорсткістю матеріалу суміші, вплив яких визначає напружений стан бетонної суміші. Досліджена математична модель гнучкого еластичного адаптивного привантаження системи. Рекомендуються робочі параметри технології виготовлення бетонних виробів.
УДК 666.97.033 Р 25       ISBN 978-966-641-221-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.31 M)  


У монографії викладено основні результати теоретичних та експериментальних досліджень ефективності роботи засобів обліку недоспоживання в системах водопостачання. Запропоновано ієрархічну систему математичних моделей, алгоритмів та інженерних методик для інтелектуальної підтримки прийняття проектних рішень по оцінюванню та обгрунтуванню вибору оптимальних варіантів засобів обліку в системах.

Для працівників підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, проектувальних і виробничих організацій та студентів і аспірантів водопровідно-каналізаційних і будівельних спеціальностей.

ISBN 966-641-062-1

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.