«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Євсєєва М. В.

В навчальному посібнику викладені найважливіші поняття, закони та теоретичні положення, що становлять фундамент хімічних знань в обсязі, передбаченому навчальною програмою з „Хімії” довузівської підготовки іноземних громадян для інженерно-технічних та інженерно-економічних спеціальностей.

УДК 54(075)       ББК 24я73 Х46       ISBN 978-966-641-475-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.34 M)  

  Ціна 15 грн. 22 коп.

В монографії розглянуті сучасні методи синтезу ароматичних та гетероциклічних тіоамідів. Показано, що найбільш ефективними методами синтезу гетероциклічних сполук є реакція Вільгеродта–Кіндлера. Для багатьох вихідних сполук розглянуто особливості та механізм цієї реакції. Наведено численний матеріал з реакцій комплексоутворення ароматичних і гетероциклічних тіоамідів з перехідними 3d-металами. Досліджено зміну реакційної здатності тіоамідних лігандів у складі координаційних сполук.

Для наукових співробітників, викладачів і студентів, які спеціалізуються в галузі тонкого органічного синтезу та дослідження реакцій комплексоутворення S, N-вмісних органічних лігандів з перехідними 3d-металами.

УДК 547.582.4+547.78+541.49 Р 45       ISBN 978-966-641-321-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.27 M)  


В монографії подані загальні властивості, фізико-хімічні характеристики, а також класифікація, ефективні схеми деструкції та сучасні екологічно чисті, технології і способи знешкодження непридатних пестицидів, їх вплив на довкілля і людину. Монографія підготовлена за результатами літогляду, патентного пошуку і виконання відповідних держ- та госпдоговірних науково-дослідних тематик. Розрахована на студентів екологічних та хіміко-теокологічних спеціальностей ВНЗ, наукових га інженерно-технічних працівників, які займаються розробленням екологічно чистих технологій та проектуванням систем знешкодження токсичних відходів
УДК 632.95       ISBN 966-641-060-5

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.