«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Леонтьев В. О.

В монографії викладено філософське підгрунтя необхідності впровадження методів творчого пошуку в навчальний процес підготовки інженерів. Розкриті особливості лабораторного практикуму як методу закріплення теоретичних знань з вивчення процесів, явищ, об'єктів природи, техніки і технологій в штучно відтворених умовах та визначені вимоги, яким повинен відповідали лабораторний практикум для підготовки не лише інженера-виконавця, але і інженера-творця. Запропоновано критерії та побудовано алгоритм оцінки оптимальності співвідношення "творчого" та "пізнавального" в лабораторному практикумі з використанням теорії нечітких множин та лінгвістичної змінної.
УДК 378.147       ISBN 966-641-052-4

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.