«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Мокін О. Б.

В монографії представлена методологія вирішення наукової проблеми ідентифікації моделей багатомасових електричних транспортних засобів під час руху поверхнями зі складним рельєфом, оптимальних за критерієм мінімуму витрат електроенергії, в умовах дії обмежень, обумовлених вимогами безпеки експлуатації та придатності для розв’язання інженерних задач енергозбереження під час експлуатації електричного транспорту. Розрахована на інженерів та науковців, які займаються моделюванням та оптимізацією руху електричних транспортних засобів, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ, які спеціалізуються на розв’язанні цих науково-прикладних задач.

УДК 681.5.015+62-83:629.4       ББК 32.965+31.291:39.232 М74       ISBN 978-966-641-527-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.34 M)  

  Ціна 23 грн. 00 коп.

Навчальний посібник присвячено викладенню математичних методів ідентифікації динамічних систем, як лінійних, так і нелінійних, як безперервних, так і дискретних, як у часовому просторі, так і на комплексній площині, як в детермінованому, так і в стохастичному варіантах, як з урахуванням зосереджених, так і розподілених параметрів, але за умови, що ці параметри в часі не змінюються.

Посібник рекомендується для студентів, які поглиблено вивчають дисципліну «Теорія автоматичного управління».

УДК 519.7:63-83       ББК 32.816 М74       ISBN 978-966-641-388-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.37 M)  

  Ціна 36 грн. 98 коп.

В монографії представлені розроблені авторами математичні моделі для мінімізації втрат електроенергії в системі електропривода трамвая з електродвигунами постійного струму послідовного збудження за рахунок побудови і реалізації законів оптимального керування режимами роботи цієї системи. Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників трамвайно-тролейбусних управлінь, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів, котрі спеціалізуються в галузі математичного моделювання та оптимізації міського електротранспорту.
УДК 681.5.015+62-83:629.433 М74       ISBN 978-966-641-241-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.61 M)  


В монографії викладено філософське підгрунтя необхідності впровадження методів творчого пошуку в навчальний процес підготовки інженерів. Розкриті особливості лабораторного практикуму як методу закріплення теоретичних знань з вивчення процесів, явищ, об'єктів природи, техніки і технологій в штучно відтворених умовах та визначені вимоги, яким повинен відповідали лабораторний практикум для підготовки не лише інженера-виконавця, але і інженера-творця. Запропоновано критерії та побудовано алгоритм оцінки оптимальності співвідношення "творчого" та "пізнавального" в лабораторному практикумі з використанням теорії нечітких множин та лінгвістичної змінної.
УДК 378.147       ISBN 966-641-052-4

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.