«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Митюшкин Ю. И.

Монографія є розвитком методів ідентифікації складних нелінійних закономірностей на основі сучасних інтелектуальних технологій (Soft Computing), а саме - комплексного застосування нечіткої логіки, нейронних мереж та генетичних алгоритмів. Основний акцент робиться на способі отримання нечітких баз знань із експерементальних даних без участі експертів шляхом застосування генетичних алгоритмів оптимізації. Наводиться відповідний математичний апарат, методологія настроювання отриманих моделей нейронними мережами, результати комп`ютерного моделювання, а також розв'язання прикладної задачі з галузі електроенергетики - прогнозування добових графіків споживання електричної потужності. Книга розрахована на фахівців з математичного моделювання та обчислювальних методів, а також тих галузей, де постійно виникає необхідність прийняття рішення на основі великої кілбкості даних - медицина, бізнес, соціологія тощо.
УДК 681.3       ISBN 966-641-051-6

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.