«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Вербицький В. Г.

В монографії"подано аналіз теоретичних основ побудови мікроелектронних частотних перетворювачів температури і оптичного випромінювання на основі реактивних властивостей напівпровідникових приладів. Виконані розрахунки і наведені експериментальні дослідження параметрів генератора на основі транзисторної структури, яка є базовим елементом перетворювачів. Розглянуті принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів температурних і оптичних перетворювачів, зроблена оцінка похибок перетворення. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.
УДК 621.38 072       ISBN 966-641-037-0

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.