«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Савчук Т. О.

У монографії проаналізовано сучасні методи діагностування цифрових пристроїв з точки зору їх ефективності та можливості внесення вторинних дефектів. На основі розробленої моделі теплофізичних процесів при тестовому покомпонентному діагностуванні цифрових пристроїв запропоновано методику автоматизованого пошуку умов їх бездефектного діагностування. Розглянуто питання декомпозиційного подання цифрових пристроїв. Запропоновано стратегії формування їх компонентних структур як на основі структур лямбда-розбиття, так і в умовах конструктивних обмежень. Розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями технічної діагностики цифрових пристроїв, а також на аспірантів та студентів вузів III-IV рівня акредитації.
УДК 681.31       ISBN 966-641-021-4

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.