«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Мороз О. В.

В монографії наведено аналітичну та економетричну моделі управління розвитком машинобудівних підприємств на основі зростання якості, розроблені на основі авторської інтерпретації теорії менеджменту якості. Обґрунтовано принципи ідентифікації підприємств за функціональними ознаками систем управління якістю, економетричного обґрунтування параметрів, а також моделювання і прогнозування ефективності таких систем. Розраховано на фахівців, що спеціалізуються у сфері управління якістю та розвитку машинобудівних та інших підприємств, студентів, представників бізнесу та державних органів.

УДК 658.5 : 621       ББК 65.291 : 65.305.4 М80       ISBN 978-966-641-620-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.43 M)  

  Ціна 41 грн. 20 коп.

Монографія присвячена дослідженню та розробці теоретико- методологічних засад ефективності праці на плодоовочевих переробних підприємствах, а також розробці практичних рекомендацій щодо напрямів її підвищення за сучасних умов.

Розроблено методичний підхід до розрахунку та аналізування ефективності праці на підприємствах з використанням апарату нечітких множин, що дало змогу провести аналіз основних складових економічної, організаційної та соціальної ефективності праці. В роботі обґрунтовано організаційно- економічний механізм формування ефективності праці на підприємствах.

УДК 331.101.26       ББК 65.011.11 М80       ISBN 978-966-641-540-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.39 M)  

  Ціна 42 грн. 00 коп.

В монографії розглядаються питання розроблення базових методів підвищення економічної результативності персоналу приладобудівних підприємств шляхом регулювання міжособистісних відносин у колективі. Описано методи для врахування соціально-психологічних аспектів менеджменту як умови підвищення економічної ефективності управління колективом; можливості використання інтегральних показників як контрольних характеристик в управлінні розвитком колективу, а також під час оцінювання соціально-економічних перспектив даного колективу. Отримані результати можна використовувати в управлінні виробничими колективами.

УДК 658:621:331.101.3       ББК 65.290-2 М 80       ISBN 978-966-641-427-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.53 M)  

  Ціна 35 грн. 77 коп.

В монографії здійснено аналіз та узагальнення науково-теоретичних і методологічних аспектів визначення економічної безпеки сучасного підприємства. Досліджено ретроспективний та сучасний спектри основних проблем забезпечення економічної безпеки підприємств на постприватизаційному етапі їх функціонування. Обґрунтовано концептуальні положення, детермінанти та критерії забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств.

Для науковців, фахівців з питань управління, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 338.45: 621       ББК 65.305.4 М 80       ISBN 978-966-641-418-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.71 M)  

  Ціна 34 грн. 73 коп.

Монографія присвячена розробці теоретичних і методологічних положень, прикладних рекомендацій щодо моделювання ефективності управління підприємствами на основі оцінювання та управління потенціалом корпоративного конфлікту як стратегієутворюючого фактору розвитку. Обґрунтовано роль і значення потенціалу корпоративного конфлікту як чинника підвищення ефективності функціонування сучасного вітчизняного підприємства на основі системного вдосконалення управлінського процесу, на цій основі розроблено методологічні і методичні підходи до оцінювання та моделювання ефективності такого управління, а також відповідні моделі розвитку підприємств.

УДК 65.012.32       ББК 65.291.212 М 80       ISBN 978-966-641-346-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.40 M)  

  Ціна 34 грн. 10 коп.

В монографії розглядаються особливості розвитку господарських систем, що обумовлені закономірностями катастрофічних процесів еволюційного плану. В процесі дослідження узагальнено та систематизовано основні підходи до формалізації процедури оцінювання ризикованості та стійкості економічних систем. На основі використання математичного апарату теорії нечітких множин та нечіткої логіки було розроблено та реалізовано авторську методику оцінювання ризикованості їх функціонування. В роботі обґрунтовано сутність потенціалу розвитку економічної системи та розроблено відповідний підхід до його оцінювання.

Монографія орієнтована на економістів, інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів, які займаються науковими та прикладними питаннями економічного розвитку, стійкості та ризикованості функціонування господарських систем.

УДК 303.43 М 80       ISBN 978-966-641-262-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.23 M)  


В монографії представлено результати аналізу основних соціально-економічних проблем корпоративного управління, з якими стикнулися підприємства України на постприватизаційному етапі їх функціонування. Узагальнено теоретико-методологічні і прикладні аспекти забезпечення ефективного розвитку підприємств переробної сфери АПК, обґрунтовано концептуальні положення, критерії і завдання, а також шляхи та заходи їх модернізацій з точки зору пріоритетів розвитку на основі підвищення ефективності корпоративного управління.

Для науковців, виробничників, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 338.24 М 80       ISBN 978-966-641-237-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.24 M)  


В монографії здійснено аналіз особливостей перевентивного антикризового управління підприемством. на прикладі підприемств м''ясопереробної промисловості досліджено спектр основних проблем процесу антикризового управління на сучасному етапі функціонування вітчизняних підприемств. обгрунтовано концептуальні положення, завдання, шляхита заходи підвищення ефективності превентивного антикризового управління підприемством в Україні.

Для науковців, спеціалістів народного господарства, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 65.012.32:658.012.32 М80       ISBN 966-641-197-0

Змiст


В монографії здійснено аналіз фінансової діагностики в системі антикризового управління. Узагальнено теоретико-методологічні і прикладні аспекти цієї категорії. На прикладі підприємств харчової промисловості Вінниччини обгрунтовано та розроблено багатофакторну модель діагностики фінансового стану підприємства. Обгрунтовано систему антикризового управління на підприємствах на постійній основі, проведено узагальнення та оцінювання сучасних превентивних та реактивних інструментів такого управління.

Для науковців, спеціалістів, народного господарства, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 658.15 М80       ISBN 966-641-189-Х

Змiст


В могографії здійснено аналіз соціально-економічної ефективності корпоративного управління. узагальнено теоретико-методологічні і прикладні аспекти данної категорії. на прикладі підприємств молочної промисловості досліджено спектр основних проблем процесу корпоратизації за сучасних умов поглиблення ринкових відносин на постприватизаційному етапі функціонування відчизняних підприємств. Обгрунтовано концептуальні положення, критерії, завдання, шляхи та заходи зростання ефективності корпоративного управління в Україні.

Для науковців, спеціалістів народного господарства, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 65.012.32:658.114.3 М80       ISBN 966-641-153-9

Змiст


Сторiнки 1 2  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.