«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Корнієнко В. О.

Монографія присвячена вивченню моделювання як методу аналізу політичних процесів. Подані визначення та методологія дослідження моделювання. Здійснено порівняльний аналіз теоретичних моделей та концепцій авторів, що представляють основні напрями розвитку політичного прогнозування. З’ясовано, що метод моделювання поєднує в собі багатоманітність прийомів та способів наукового пізнання i часто передбачає створення не однієї, а цілого ряду моделей, об’єднуючи в собі формалізовані i неформалізовані засоби побудови моделей. Проаналізовано основні підходи щодо проблеми вивчення соціально-політичних циклів як основи прогнозування соціальної напруженості в суспільстві.

УДК 32.019.5       ББК 66.6/(2)511 К 67       ISBN 978-966-641-336-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.49 M)  

  Ціна договірна

У монографії висвітлено процес формування політичної культури владної еліти в Україні від 90-х років ХХ сторіччя в умовах переходу від однієї суспільно-політичної системи до іншої, з’ясовано процеси її становлення, розвитку та особливі риси у період формування в Україні демократичних основ суспільства. Проаналізовано розвиток політичної культури владної еліти в умовах суспільно-історичної трансформації, досліджено політико-культурні орієнтації владної еліти періоду становлення незалежності України. Розкривається значення етико-моральних та правових чинників формування професійної політичної культури владної еліти.
УДК 323 (477) + 172 К 67       ISBN 978-966-641-325-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.40 M)  


В монографії висвітлені проблеми визначення критеріїв та основних чинників ефективності діяльності політичного лідера, визначено теоретичні та методологічні аспекти діяльності політичного лідера; проаналізовано й узагальнено наукові визначення, концепції політичного лідерства; досліджено механізм та специфіку прийняття рішень політичним лідером з урахуванням їх оптимальності. Показано, що важливу роль з точки зору ефективної діяльності лідера відіграють такі об'єктивні чинники, як: нагальні потреби й інтереси суспільства, електорату, еліти, оточення лідера; формальне становище лідера, легітимація його статусу; форма державного правління, політичний режим; політична і соціально-економічна ситуація в суспільстві; рівень та характеристики політичної свідомості і культури, розвиненість політичної системи.

УДК 321.14 К 67       ISBN 978-966-641-307-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.30 M)  


В монографії розглядаються поняття духовності, духу, душі, національні особливості духовності. Досліджується суперечливий характер духовності в індустріальному суспільстві. Робиться науковий пошук форм і напрямків органічного єднання духовних змістів і технічної діяльності. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.
ISBN 966-7199-05-3

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.