«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Васюра А. С.

В монографії розглянуто моделі і методи стеганографічного захисту інформації і визначено якості, що впливають на стійкість вбудованих даних. Наведено узагальнені моделі та методи неадаптивного й адаптивного вбудовування даних у зображення, які враховують взаємозв’язки між стеганографічними перетвореннями. На основі неадаптивної моделі вбудовування даних розроблено метод шаблонного вбудовування даних у вейвлеткоефіцієнти зображень на основі таблиці відповідності між таємними даними та значеннями шаблона, який дозволив збільшити пропускну здатність стегоканалу та забезпечити високу швидкість вбудовування.

УДК 004.056.55       ББК 32.97-018.2 Л84       ISBN 978-966-641-572-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.33 M)  

  Ціна 38 грн. 45 коп.

В монографії показані шляхи розвитку існуючих методів ущільнення та перетворення зображень з метою підвищення їх швидкодії для розширення оперативних багатофункціональних, орієнтованих на нановолоконні – оптичні логіко-часові технології, доведено теорему граничного ущільнення часової інформації з використанням математичного апарату логіко-часового середовища. Розглянуто методологію розробки елементів і блоків для нейроквантронних систем ущільнення зображень.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників у галузі оптичних інформаційних систем, око-процесорних систем, систем паралельної обробки інформації, а також на студентів і аспірантів відповідних спеціальностей.

УДК 004.932       ББК 32.811 П76       ISBN 978-966-641-404-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.55 M)  

  Ціна 41 грн. 42 коп.

Дослідження парадоксів комп'ютерних новацій вищої школи, з'ясовування різних точок зору, насамперед точки зору зацікавленої сторони - студента, аналіз та узагальнення досвіду становить мету книги. Дослідження охоплюють різні аспекти застосування обчислювальної техніки в навчальному процесі, вивчення її студентами різних спеціальностей, застосування досягнень сучасних інформаційних технологій при вивченні різних предметів, інструментальні засоби навчання та інше - одним словом, парадигми комп'ютерних новацій. Книга розрахована на широке коло читачів, а саме, інженерно-технічних працівників, викладачів ВУЗів, аспірантів та студентів.
УДК 681.518 (75)       ISBN 966-7199-36-3

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.