«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Михалевич В. М.

В монографії розглядаються питання формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей. Запропоновано новий підхід до формування мотивів навчання, який базується на включенні у начальний процес матеріалів з історії науки. Розкривається методична система впровадження історичних матеріалів у навчальний процес з метою підвищення рівня мотивації студентів. Отримано комплекс методичних рекомендацій щодо підвищення рівня мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 378.147:51:004.9       ББК 74.58 М50       ISBN 978-966-641-539-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.93 M)  

  Ціна 47 грн. 00 коп.

В монографії розглянуто результати розв’язання актуальної наукової задачі в галузі деформівного твердого тіла – визначення напружено-деформованого та граничного станів матеріалу бічної поверхні циліндричних зразків при торцевому стисненні. З цією метою розроблено методику побудови моделей граничного стану матеріалу бічної поверхні циліндричних зразків із застосуванням як скалярних, так і тензорних моделей накопичення пошкоджень, яка надала можливість вперше аналітично описати криву граничних деформацій в залежності від інтенсивності бочкоутворення.

УДК 539.3       ББК 22.251 М69       ISBN 978-966-641-532-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.32 M)  

  Ціна 40 грн. 85 коп.

В монографії представлені матеріали досліджень та результати практичних розробок з питань розширення технологічних можливостей методів обробки металів тиском із локальним прикладенням деформуючого зусилля, таких як холодне торцеве розкочування та ротаційна витяжка. На основі математичного моделювання запропоновано розрахунковий апарат з визначення механіки формоутворення (кінематики течії металу, накопичення пошкоджень та напружено-деформованого стану заготовок), який дозволить на стадії проектування визначати параметри відповідних технологічних процесів для забезпечення необхідних умов деформування. Запропоновано методики визначення енергосилових параметрів для проектування обладнання. У роботі отримала подальший розвиток тензорна теорія накопичення пошкоджень.

УДК 621.77 М 69       ISBN 978-966-641-238-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.43 M)  


Викладено основи тензорної теорії накопичення пошкоджень в матеріалах та результати дослідження закономірностей руйнування при непружному деформуванні. Для наукових та інженерно-технічних працівників; може бути корисною для аспірантів та студентів технічних вузів.
ISBN 966-7199-20-7

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.