«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор В Кичак.

В монографії проведено аналіз сучасних досягнень в області розробки радіочастотних логічних НВЧ елементів. Виконані дослідження елементної бази РІЛНВЧП, проведено статистичний аналіз і оптимізацію за критерієм максимальної ймовірності забезпечення роботоздатності з врахуванням виробничотехнологічних відхилень параметрів компонентів. Розроблені принципи побудови і проведені дослідження радіочастотних логічних НВЧ елементів двійкової та десяткової систем числення.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаются проектуванням елементів та пристроїв спеціалізованих обчислювальних засобів, а також на аспірантів і студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 621.382       ББК 83.3(0) 6 С 79       ISBN 966-7199-55-Х

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.