«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Лужецький В. А.

В монографії розглянуто моделі і методи стеганографічного захисту інформації і визначено якості, що впливають на стійкість вбудованих даних. Наведено узагальнені моделі та методи неадаптивного й адаптивного вбудовування даних у зображення, які враховують взаємозв’язки між стеганографічними перетвореннями. На основі неадаптивної моделі вбудовування даних розроблено метод шаблонного вбудовування даних у вейвлеткоефіцієнти зображень на основі таблиці відповідності між таємними даними та значеннями шаблона, який дозволив збільшити пропускну здатність стегоканалу та забезпечити високу швидкість вбудовування.

УДК 004.056.55       ББК 32.97-018.2 Л84       ISBN 978-966-641-572-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.33 M)  

  Ціна 38 грн. 45 коп.

В монографії розглядається новий, нетрадиційний напрямок в обчислювальній техніці, котрий базується на використанні узагальнених послідовностей Фібоначчі і знаходиться у стадії інтенсивного розвитку. Описуються способи позиційного кодування таких математичних об'єктів, як цілі, дробові, дійсні і комплексні числа, кватерніони, октави (числа Келі), вектори, матриці і функції. Розглядаються алгоритми обробки кодованих математичних об'єктів з урахуванням властивостей послідовностей р-чисел Фібоначчі, а також структурна організація і принципи підвищення надійності відповідних операційних пристроїв і процесорів.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням перспективних спеціалізованих засобів обчислювальної техніки, а також на аспірантів і студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 681.325.5:681.322.01/08       ISBN 966-7199-78-9

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.