«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор В Корнієнко.

В монографії розкривається зміст процесу еволюції політичного ідеалу від античності до нашого часу. Пропонується періодизація його розвитку, аналізується внутрішня суперечливість та вплив на суспільну практику. Проводиться аналіз плюралізму політичних ідеалів, вироблених історією, діалектика меж їх існування в суспільній свідомості, духовних основ плюралізму в умовах НТП. Узагальнюються еволюційноусталені елементи і принципи політичного ідеалу, виявляються його сутнісні і структурнофункціональні характеристики, форми і типи, шляхи еволюції. У світлі сучасних завдань і сучасного досвіду структури механізмів і передумов ідейної регуляції основ людської життєдіяльності переусвідомлюється плюралізм політичних ідеалів у просторі констатуючої і пізнавальної, конструктивнопроективної функції свідомості у світоорієнтації людини.

Монографія адресована філософам, соціологам, політологам, історикам. Може бути використана як навчальний посібник студентами, аспірантами, викладачами вузів і науковими працівниками.

ББК Ю 62       ISBN 966-7199-42-8

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.