«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Кожем'яко В. П.

У навчальному посібнику з сучасних позицій подані матеріали щодо актуальних новітніх досягнень в створенні бази знань людства. На прикладах архітектури та структурної організації автоматизованих геоінформаційних систем, нейромережевих структур, нанотехнологій, фотонно-кристалічних пристроїв показані перспективи подальшого розвитку оптико-електронних інформаційно-енергетичних технологій.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка» і може бути рекомендований для інших профілів з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи».

УДК [621.382+621.383]075       ББК 32.844.1+32.854]я73 Н34       ISBN 978-966-641-644-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.02 M)  

  Ціна 68 грн. 30 коп.

В навчальному посібнику наведені основи системної побудови, структурна та функціональна організація, схемотехніка, елементна база, хронологія аналогово-го і цифрового телебачення та технічного зору. Призначений для студентів на-пряму “Оптотехніка” та спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка”.

УДК [621.397+004.93](075)       ББК [32.94+32.96]я73 Д69       ISBN 978-966-641-593-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.81 M)  

  Ціна 31 грн. 37 коп.

В навчальному посібнику розглянуто сучасні електронні дисплеї, а саме: рідкокристалічні, плазмові, електрофорезні, електрохромні тощо. Наведені їх базові структури, конструкції та основні параметри. Описані фізичні основи їх функціонування. Проведено аналіз та розглянуто схемотехнічні рішення для керування електронними дисплеями та рекомендації по їх застосуванню в сучасній електронній техніці.

Призначений для студентів спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка”.

УДК 621.397 (075)       ББК 32.94я73 З-36       ISBN 978-966-641-590-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.33 M)  

  Ціна 17 грн. 05 коп.

У монографії розглянуто формальний математичний апарат логіко-часових функцій і побудову на цій основі елементів технології око-процесорної обробки образної інформації. Запропоновано математичні моделі квантових перетворень для виділення ознак зображень, що дозволяють ефективно виконати формування операторів впливу та узагальненого інтегрування з набору логіко-часових функцій. Розроблено апаратні і схемотехнічні аспекти використання логіко-часових функцій для око-процесорної обробки інформації.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються обробкою образної інформації.

УДК 681.32 К 58       ISBN 978-966-641-219-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.57 M)  


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.