«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Ліщинська Л. Б.

В монографії наведені результати розробки і дослідження інформаційних пристроїв на основі багатопараметричних узагальнених перетворювачів імітансу, зокрема частотно-вибіркових пристрої, логічних елементів, напівпровідникових помножувачів індуктивності, радіочастотних датчиків, управляючих елементів тощо.

Книга розрахована на наукових співробітників та спеціалістів, аспірантів, магістрів і студентів, які займаються дослідженням, проектуванням і розробкою інформаційних пристроїв і систем.

УДК 621.38       ББК 32.85 Л6 7       ISBN 978-966-641-507-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.62 M)  

  Ціна 32 грн. 72 коп.

В монографії наведені результати розробки і досліджень математичних моделей багатопараметричних узагальнених перетворювачів імітансу, а також однокристальних багатоелектродних напівпровідникових структур, які використовуються для їх реалізації. Розглянуто метрологічне забезпечення проектування та шляхи оптимізації напівпровідникових структур, на основі яких будуються однокристальні УПІN.

Книга розрахована на наукових співробітників та спеціалістів, аспірантів і студентів, які займаються дослідженням, проектуванням і розробкою інформаційних пристроїв і систем.

УДК 621.38       ББК 32.85 Л67       ISBN 978-966-641-464-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.56 M)  

  Ціна 37 грн. 12 коп.

В монографії розглядаються питання створення УВЧ і НВЧ активних фільтрів на базі біполярних та польових транзисторів. Проведено порівняльний аналіз узагальнених перетворювачів імітансу на основі цих транзисторів як базового елемента УВЧ і НВЧ активних фільтрів. Розглянуті основні напрями реалізації фільтрів і особливості їх розрахунку. Досліджено шумові параметри, питання забезпечення стабільності і вимірювання параметрів узагальнених перетворювачів імітансу та фільтрів. Книга розрахована на студентів, аспірантів, наукових співробітників та спеціалістів, які займаються проектуванням і розробкою інформаційних систем, систем керування та пристроїв на базі негатронів.
УДК 621.396.6       ББК 32.844 Ф 53       ISBN 978-966-641-376-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.52 M)  

  Ціна 61 грн. 22 коп.

В монографії проведено аналіз існуючих методів та засобів вимірювання стандартних та нестандартних систем імітансних та хвилевих параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників. Звернено увагу також на метрологічне забезпечення розглянутих методів вимірювання.

УДК 621.317       ББК 31.221 Ф 56       ISBN 978-966-641-342-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.89 M)  

  Ціна 23 грн. 55 коп.

В монографії розглядаються питання дослідження потенційно-нестійких багатоелектродних напівпровідникових структур Шотткі та проектування інформаційних пристроїв на їх основі. Визначено іммітансні ха-рактеристики чотириполюсників в режимі малого сигналу, досліджено вплив температури та напруги живлення і керування на параметри різних типів узагальнених перетворювачів імітансу.

Книга розрахована на студентів, аспірантів, наукових співробітників та спеціалістів, які займаються проектуванням і розробкою інформаційних систем, систем керування та пристроїв на базі негатронів.

УДК 621.396.6:621.774.011.3       ББК 32.843.3 Ф 57       ISBN 978-966-641-332-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.59 M)  

  Ціна договірна

В монографії наведено класифікацію та аналіз методів і засобів розпізнавання зображень за ознаками. Розроблені математичні моделі побудови спецобчислювачів моментних ознак зображення, на їх основі сформульовано принципи організації таких спецобчислювачів, досліджені прикладні аспекти їх реалізації.

Монографія розрахована на наукових і інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням елементів і пристроїв обчислювальної техніки та систем керування, а також на аспірантів і студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 681.385 Ф75       ISBN 966-641-159-8

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.