«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Васілевський О. М.

У підручнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання характеристик точності вимірювань. Підручник містить послідовний виклад основ теорії невизначеності вимірювань, алгоритмів оцінювання невизначеностей, оцінки кількісних результатів випробувань та форм подання невизначеностей вимірювань. Підручник відповідає вимогам державних стандартів України та навчальній програмі дисципліни «Основи теорії невизначеності вимірювань» і призначений для студентів технічних напрямів, науковців та аспірантів спеціальностей 05.01.02, 05.11.01, 05.11.08, 05.11.13, 05.13.05.

УДК 621.317: 389.14       ББК 30.10 В19       ISBN 978-966-641-632-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.83 M)  

  Ціна 31 грн. 85 коп.

У монографії розроблені і науково обґрунтовані теоретичні засади і практичні аспекти підвищення вірогідності контролю активності іонів за допомогою потенціометричних засобів в складних умовах отримання вимірювальної інформації. Розроблено та математично описано удосконалений метод прямої потенціометрії, методи підвищення методичної та інструментальної складових вірогідності контролю, а також метрологічне забезпечення вимірювальних каналів активності іонів із врахуванням міжнародних підходів до оцінювання якості вимірювань.

УДК 621.317       ББК 30.10 В19       ISBN 978-966-641-505-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.32 M)  

  Ціна 27 грн. 98 коп.

Розроблені теоретичні засади і практичні аспекти підвищення точності вимірювання та синхронізації кутових швидкостей роторів електромоторів. Описано новий тип тахометричного перетворювача з можливістю зміни роздільної здатності, нові методи та засоби перетворення вимірюваної інформації, адаптивний алгоритм і систему синхронізації кутових швидкостей роторів електромоторів із спостережним засобом ідентифікації, а також метрологічне забезпечення вимірювальних каналів кутової швидкості з врахуванням сучасних вимог до характеристик якості вимірювань.

УДК 621.317       ББК 30.10 В 19       ISBN 978-966-641-420-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.80 M)  

  Ціна 25 грн. 83 коп.

В монографії розглянуто питання побудови сучасних систем вимірювального контролю параметрів взаємозв'язаних роторних машин. Особливу увагу приділено створенню нового методу вимірювання частот обертання роторних машин та методам автоматичного контролю технічного стану за віброметричними параметрами. Розглянуті питання отримання основних метрологічних характеристик вимірювального перетворення вібрації та вираження невизначеності вимірювань. Монографія розрахована на спеціалістів в галузі розробки систем вимірювального контролю і технічного діагностування, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей
УДК 621.313.333:621.317 В 19       ISBN 978-966-641-213-6

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.