«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Обідник Д. Т.

Розглянуто методи та засоби побудови швидкодійних цифрових функціональних генераторів графічних примітивів для пристроїв відображення інформації. Запропоновано метод відтворення кривих, що дозволяє підвищити швидкодію відтворення та зменшити апаратні витрати. Визначено похибку існуючих і запропонованих структур, що реалізують лінійні графічні примітиви. Запропоновано метод згладжування нерівномірнісних характеристик цифрових інтеграторів послідовного переносу, який поліпшує вигляд і зменшує похибку відтворення кривих. Проведено логічне і схемотехнічне моделювання запропонованих структур для лінійної та кругової інтерполяції.

УДК 004.31       ББК 32.973.2-04 П 31       ISBN 978-966-641-343-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.44 M)  

  Ціна 19 грн. 87 коп.

У монографії розглянуто оригінальний підхід до опису і формування дискретно-фазових частотно-імпульсних потоків на основі нерівномірністних характеристик. Розглянуто конкретні співвідношення, структури та алгоритми формування дискретно-фазових частотно-імпульсних потоків, що може бути використано при реалізації інтерполяторів та інших пристроїв з потрібними технічними параметрами.

Монографія розрахована на спеціалістів у галузях комп’ютерної графіки, систем числового програмного керування, робототехнічних систем і студентів, які вивчають відповідні дисципліни.

УДК 681.518.24 П 31       ISBN 978-966-641-320-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.69 M)  


У монографії розглядаються методи та засоби інтерполяції для задач контурного формоутворення. Запропоновано нові підходи, які забезпечують суттєве покращання як окремих параметрів (швидкодія, точність, апаратні витрати), так і їх сукупності. Розглянуто конкретні співвідношення, струк­тури та алгоритми інтерполяції, що дає змогу здійснити вибір методу та реалізацію інтерполятора з потрібними технічними характеристиками. Монографія розрахована на спеціалістів у галузях комп'ютерної графіки, систем числового програмного керування, робототехнічних систем і студентів, які вивчають відповідні дисципліни.
УДК 681.335.87 П 31       ISBN 978-966-641-223-5

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.