«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор П'яст Н. Й.

У монографії у повному обсязі виокремлено й системно проаналізовано тематичну групу "назви посуду", окреслено лексикосемантичні групи, визначено принципи номінації предметів посуду, запропоновано ряд положень, які можеть бути використані для подальшого дослідження проблем лексикології і семантики; для розробки загальних положеньпро системну організацію лексики та назв посуду зокрема.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та фахівців вузів із прикладної лінгвістики.

УДК 811.161.2'373.2 П99       ISBN 966-641-184-9

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.