«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Клочко В. І.

В монографії розглядаються питання формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей. Запропоновано новий підхід до формування мотивів навчання, який базується на включенні у навчальний процес матеріалів з історії науки. Розкривається методична система впровадження історичних матеріалів у навчальний процес з метою підвищення рівня мотивації студентів. Отримано комплекс методичних рекомендацій по підвищенню рівня мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 378.141       ББК 74.58 К50       ISBN 978-966-641-501-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.35 M)  

  Ціна 29 грн. 05 коп.

В монографії запропоновано науково обґрунтовану методику навчання інформаційних технологій розв’язування диференціальних рівнянь для студентів інженерних спеціальностей технічних університетів. У роботі уточнено цілі і зміст навчання з інформаційних технологій розв’язування диференціальних рівнянь з урахуванням сучасних вимог до підготовки фахівців у галузі інформаційно-комунікаційних технологій і комп’ютерних наук.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 004:517.9+378.147       ББК 32.973:22.161.6+74.58 К 50       ISBN 978-966-641-380-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.29 M)  

  Ціна 32 грн. 42 коп.

У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади узагальнення та систематизації знань з аналітичної геометрії студентів вищих технічних навчальних закладів. Встановлено, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання сприяє активізації розумової діяльності студентів на різних етапах навчального процесу.

Для науково-педагогічних працівників, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 37.025+514.12+004       ББК 74.58+22.151.5+32.97 К 50       ISBN 978-966-641-334-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.42 M)  

  Ціна договірна

Монографія присвячена проблемі формування професійно спрямованої іншомовної компетентності фахівців технічних та економічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій. Розглянуто та проаналізовано сутність поняття іншомовної компетентності фахівців технічних та економічних спеціальностей, визначено шляхи набуття комунікативної мовленнєвої компетентності, обґрунтовано доцільність використання засобів сучасних інформаційних технологій з метою формування професійно спрямованої іншомовної компетентності фахівців технічних та економічних спеціальностей.
УДК 378.147:377.811 К 50       ISBN 978-966-641-316-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.32 M)  


У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади формування професійно зорієнтованих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей. Встановлено, що наповнення навчального процесу системами задач дає можливість поглибити розуміння студентами навчального матеріалу, надати навчанню творчого, дослідницького спрямування, посилити прикладну спрямованість результатів навчання інформатики.

Для науково-педагогічних працівників, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 681.3:378.004 К 50       ISBN 978-966-641-234-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.30 M)  


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.