«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Азарова Л. Є.

Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням». Система тестів дає можливість перевірити й оцінити рівень засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу за програмою в цілому, сформованість навичок оволодіння лексичним і граматичним матеріалом при складанні ділових паперів різного характеру.

УДК 811.161.2(075)       ББК 81.2(4Укр)я73 А35       ISBN 978-966-641-612-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.79 M)  

  Ціна 39 грн. 25 коп.

Навчальний посібник містить країнознавчий матеріал для студентів-іноземців 2 курсу. Тексти й завдання до них призначені для аудиторної роботи студентів. У навчальному посібнику подано інформацію про українські символи, видатних українців, визначні місця України, а також події української історії.

УДК 811.161.2(075)       ББК 81.2.УКР-923 А35       ISBN 978-966-641-600-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.48 M)  

  Ціна 18 грн. 75 коп.

Монографію присвячено проблемі жіночого щастя та втрачених ілюзій у романі Г. Флобера «Пані Боварі» та п’єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім». У творах порушено проблему небезпек, що криються у прагненні людини до повної реалізації свого призначення. Головними героями є жінки ХІХ століття, які були обмежені в можливостях реалізувати себе як особистість і бачили сенс у житті лише тоді, коли воно було сповнене любов’ю. Для наукових працівників, учителів, студентів, а також для тих, хто цікавиться ґендерними аспектами спілкування.

УДК 82.133(075)       ББК 83.3(4) Я73 А35       ISBN 978-966-641-596-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.44 M)  

  Ціна 29 грн. 55 коп.

У монографії у повному обсязі виокремлено й системно проаналізовано тематичну групу "назви посуду", окреслено лексикосемантичні групи, визначено принципи номінації предметів посуду, запропоновано ряд положень, які можеть бути використані для подальшого дослідження проблем лексикології і семантики; для розробки загальних положеньпро системну організацію лексики та назв посуду зокрема.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та фахівців вузів із прикладної лінгвістики.

УДК 811.161.2'373.2 П99       ISBN 966-641-184-9

Змiст


У монографії на новох концептуальних засадах розглянуто дієприслівник та його функції в українській мові. запропоновано розгляд структурно-семантичних особливостей дієприслівникових форм, їх адвербіалізації, синтаксичних функцій, закономірностей вживання в сучасній українській мові.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 808.3       ББК Ш 141.1 А35       ISBN 966-641-125-3

Змiст


У монографії розглядається словоскладання як спосіб і різновид словотвору. Трактуються композитні утворення у вітчизняному мовознавстві і зарубіжній славістиці. Пропонується методологія мовних словоутворень у концепції "золотої" пропорції. Аналізується семантика, морфемна структура композитів й юкстапозитів. Досліджуються параметри композитів у різних терміносистемах.
УДК 808.3       ББК 81.411.4-211       ISBN 966-7199-92-4

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.