«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Білинський Й. Й.

Робота спрямована на розв’язання актуальної задачі підвищення вірогідності контролю вологості природного газу на основі врахування нерівномірності зміни коефіцієнта відбиття вздовж світловода та постановки у відповідність вимірюваній температурі точки роси вихідного струму фотоприймача. В роботі наведені удосконалені математичні моделі поширення випромінювання в плоскому та полому світловодах, сенсорів точки роси на основі зовнішнього та внутрішнього багаторазового відбиття і розроблено засіб контролю температури точки роси зі стабільними метрологічними та експлуатаційними характеристиками.

УДК 681.785       ББК 32.86 Б61       ISBN 978-966-641-589-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.51 M)  

  Ціна 35 грн. 85 коп.

В монографії розглядаються питання цифрового оброблення ультразвукових діагностичних зображень жовчовидільної системи і оцінювання геометричних розмірів об’єктів на такому зображенні. Наведено опис математичних моделей і методів адаптивної фільтрації та сегментації ультразвукових зображень, а також представлені результати практичних досліджень, що підтверджують ефективність запропонованих методів у порівнянні з відомими.

УДК 004.93: 681.3       ББК 32.973.2 Б61       ISBN 978-966-641-567-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.40 M)  

  Ціна 34 грн. 50 коп.

Робота спрямована на розв’язання актуальної задачі підвищення вірогідності контролю вологості природного газу на основі використання відмінностей у поглинаючих властивостях інфрачервоного випромінювання, що проходить через сухий природний газ і водяну пару. Наведені удосконалені математичні моделі перенесення випромінювання в середовищі вологого газу, інфрачервоного вимірювального перетворювача вологості на основі використання зворотних зв’язків, інфрачервоного двоканального засобу контролю вологості та розроблено принципово новий засіб контролю вологості зі стабільними метрологічними та експлуатаційними характеристиками.

УДК 681.121.4       ББК 30.10+32.86-5 Б61       ISBN 978-966-641-555-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.38 M)  

  Ціна 35 грн. 95 коп.

В монографії розглядаються питання цифрового оброблення слабоконтрастних зображень мікрокапілярів і оцінювання їх геометричних показників. Наведено опис математичних моделей і відповідних методів фільтрації зображень, підвищення різкості і виділення контурів, а також результати досліджень, що підтверджують їх ефективність в порівнянні з відомими.

УДК 004.93 : 681.78       ББК 32.973.2 Б61       ISBN 978-966-641-458-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.42 M)  

  Ціна 20 грн. 41 коп.

В монографії розглядаються питання субпікселної локалізації простих елементів зображення об’єкта на основі низькочастотної фільтрації, що дало змогу створити новий клас комп’ютеризованих оптико-електронних систем геометричних параметрів об’єктів. Ці системи реалізують принципово нові методи виділення і кількісної оцінки інформативних ознак вказаних зображень. Розроблені методи виділення контуру, автоматичного визначення порогу бінаризації, а також метод субпікселного визначення координати максимуму інтенсивності світлової плями. Проведено комп’ютерне моделювання, а також експериментальні дослідження запропонованих методів.

УДК 004.93 : 681.78       ББК 32.973.2 Б 61       ISBN 978-966-641-366-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.67 M)  


Монографія містить елементи теорії вимірювального контролю таких параметрів обертального руху як кутове положення, кутова швидкість та биття. Пропонуються нові математичні моделі вимірювального перетворення параметрів обертального руху в значення струму на виході позиційно-чутливого елемента і описано ці фізичні процеси системою диференціальних рівнянь, яка враховує динамічні властивості засобу контролю. Застосування розроблених засобів контролю дозволяє розширити діапазон вимірювань інформативних параметрів та підвищити вірогідність контролю.

Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі експериментальної інформатики.

УДК 681.518.3.08 Ю 24       ISBN 978-966-641-323-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.42 M)  


В монографії описано дослідження проблемних питань, пов’язаних із розробкою оптико-електронних засобів автоматизованого контролю поверхневого натягу рідин. Розглянуто відомі математичні моделі та розроблено математичну модель вимірювального перетворення поверхневого натягу на основі взаємозв’язку геометричних параметрів з енергією краплі в результаті впливу електричного поля. Проведено ряд експериментальних досліджень поверхнево-активних рідин та вдосконалено метод лежачої краплі контролю поверхневого натягу рідин.

Призначена для студентів, аспірантів, та науковців у галузі вимірювальної техніки, оптики, фізичної хімії, контролю водно-дисперсних середовищ.

УДК 681.786:532.61 Б 61       ISBN 978-966-641-249-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.24 M)  


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.