«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Мокіна Ю. В.

В монографії викладені результати наукових досліджень, присвячених синтезу математичних моделей для прогнозування нестаціонарних процесів надходження грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів, в основу яких покладені моделі авторегресії – проінтегрованого ковзного середнього, та ідентифікації математичних моделей для управління цими процесами, синтезованих з використанням теорії лінгвістичної змінної та нечітких баз знань.

УДК 519.866:378.142       ББК 22.18:74.68 Г65       ISBN 978-966-641-611-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.95 M)  

  Ціна 40 грн. 85 коп.

В монографії розглядаються синтез структур систем управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації та побудова математичних моделей, що зв’язують між собою параметри режимів функціонування цих систем.

Книга розрахована на науково-педагогічних та адміністративних працівників вищих навчальних закладів, а також може бути корисною студентам магістерської підготовки та аспірантам.

УДК 658.5: 378.1 + 378.2 М 74       ISBN 978-966-641-254-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.31 M)  


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.