«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Мороз О. О.

У посібнику розглянуто фундаментальні засади управління персоналом, що посідає чільне місце у системі підготовки економістів нового покоління, спільно з іншими економічними дисциплінами формує нове економічне мислення майбутніх фахівців. Запропоновані у посібнику теоретичні засади та практичні аспекти дозволять студентам ефективно моделювати систему управління персоналом на підприємстві на основі сучасних методологічних підходів. Розкрито суттєві аспекти управління персоналом: методологію, систему, стратегічне управління персоналом, планування роботи з персоналом, управління розвитком та поведінкою персоналу організації і оцінювання результатів його діяльності, згідно навчальної програми дисципліни "Управління персоналом".

УДК 331.108.2 (075)       ББК 65.24 я 73 У 67       ISBN 978-966-641-601-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.10 M)  

  Ціна 30 грн. 00 коп.

В монографії розроблено теоретичні положення, обґрунтовано методичні і практичні рекомендації щодо підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів санаторно-курортними підприємствами в умовах ринкової економіки. Визначено роль рекреаційних ресурсів в діяльності санаторно-курортних підприємств. Прийнявши за основний показник соціально-економічної ефективності використання рекреаційних ресурсів обсяги реалізованих санаторно-курортних послуг, запропоновано впровадження сучасних ринкових елементів і механізмів, які б сприяли розробленню та реалізації нових наукових технологій у сфері рекреації.

УДК 338.48       ББК 65.433.1 К78       ISBN 978-966-641-531-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.43 M)  

  Ціна 29 грн. 50 коп.

В монографії здійснено комплексне, системне теоретико-прикладне дослідження контрактів в економіці. Визначено сутність, проблеми та потенціал використання контрактів. На конкретних прикладах показано роль контрактного підходу в системі регулювання аграрного сектора економіки України. Обґрунтовано необхідність запровадження контрактів з метою забезпечення ефективного та стійкого соціально-економічного розвитку сільських територій.

Для широкого кола науковців, практикуючих економістів та фінансистів, керівників різного рангу та рівнів, а також викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

УДК 631.1.02       ББК 67.407 М80       ISBN 978-966-641-410-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.74 M)  

  Ціна 32 грн. 09 коп.

Мороз О. О. Інституціональна система аграрної економіки України. Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 438 с.

В монографії здійснено аналіз ефективності аграрних реформ в Україні з позицій інституціональної теорії. Узагальнено теоретико-методологічні і прикладні аспекти трансформації вітчизняної аграрної сфери як складної соціоекономічної системи. Обґрунтовано основні напрямки подальшого реформування з точки зору перспектив інституціонального вдосконалення сільськогосподарських підприємств.

Для науковців, спеціалістів сільського господарства, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 332/63:631.548 М80       ISBN 966-641-180-6

Змiст


В монографії досліджено ретроспективу аграрних реформ в Україні за останні 500 років, здійснено аналіз наслідків, історичних передумов та соціально-економічної ефективності аграрних реформ. Узагальнено теоретико-методологічні і прикладні аспекти трансформації аграрної сфери. Досліджено основні соціально-економічні фактори реформування в сучасних умовах. Обгрунтовано концептуальні положення, критерії та завдання, а також шляхи та заходи реформ у вітчизняному сільському господарстві в сучасний період з точки зору глобальних процесів еволюції світової аграрної сфери.

Для науковців, спеціалістів сільського господарства, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 332/63:631.548       ISBN 966-641-071-О

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.