«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Джеджула В. В.

В монографії наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-практичної проблеми обґрунтування теоретико-методологічних та організаційно-економічних засад функціонування, удосконалення та перевірки ефективності організаційно-економічного механізму енергозбереження промислових підприємств. Розвинуто методологічні положення концепції оптимального використання вторинних енергетичних ресурсів машинобудівного підприємства. Розглянуто основні напрямки диверсифікації та оптимізації джерел енергопостачання машинобудівних підприємств. Використано математичний апарат, що базується на теорії нечіткої логіки.

УДК 658.26       ББК 65.304.15 Д 40       ISBN 978-966-641-594-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 4.96 M)  

  Ціна 58 грн. 90 коп.

В посібнику розглянуто основні джерела альтернативного енергозабезпечення фермерських господарств. Особлива увага надана біогазу як перспективному паливу. Запропоновано оригінальні конструкції реакторів для покращення процесів проходження анаеробного бродіння. Наведено основні методики підготовки біогазу до використання. Запропоновано нову методику інтелектуальної підтримки прийняття рішень з управління організаційно-технологічними механізмами підвищення продуктивності біогазових реакторів. Посібник розроблений згідно з програмою дисципліни “Енергозбереження та експлуатація в системах теплогазопостачання і вентиляції”.

УДК 728.1       ББК 31.38 Р25       ISBN 978-966-641-384-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.33 M)  

  Ціна 27 грн. 39 коп.

Розроблено математичну модель процесу активації роботи біореактора при коливальному перемішуванні субстрату. Теоретично обґрунтовано вдосконалення конструктивно-технологічних параметрів біогазових реакторів. Запропоновано математичну модель управління технологічними процесами підвищення продуктивності біогазових реакторів з утилізації органічних відходів в біореакторах на базі теорії нечіткої логіки та лінгвістичної змінної. Обґрунтовано нові конструкції реакторів, технології, апарати та реагенти для очищення біогазу. Розроблено схему автоматизованого управління робочими параметрами біореактора з інтенсифікацією теплообміну при утилізації органічних відходів.
УДК 628.385 Р 25       ISBN 978-966-641-272-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.35 M)  


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.