«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Грабовецький Б. Є.

Монографія присвячена дослідженню та розробці теоретико- методологічних засад ефективності праці на плодоовочевих переробних підприємствах, а також розробці практичних рекомендацій щодо напрямів її підвищення за сучасних умов.

Розроблено методичний підхід до розрахунку та аналізування ефективності праці на підприємствах з використанням апарату нечітких множин, що дало змогу провести аналіз основних складових економічної, організаційної та соціальної ефективності праці. В роботі обґрунтовано організаційно- економічний механізм формування ефективності праці на підприємствах.

УДК 331.101.26       ББК 65.011.11 М80       ISBN 978-966-641-540-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.39 M)  

  Ціна 42 грн. 00 коп.

В монографії розглянуто теоретико-методологічні і прикладні основи економіко-статистичного моделювання. Подано методичні прийоми аналізу і прогнозування техніко-економічних показників на основі економіко-статистичних моделей. Наведено приклади використання економіко-статистичних методів в дослідженнях та розв’язанні конкретних задач управ- ління діяльністю підприємств різних галузей агропромислового комплексу.

Рекомендується для викладачів, науковців, аспірантів, магістрів, студентів та всіх, кого цікавить використання сучасних економіко-статистичних прийо-мів у дослідженнях та управлінні діяльністю підприємства (галузі).

УДК 330.43       ББК 65в631 Г75       ISBN 978-966-641-536-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.28 M)  

  Ціна 43 грн. 20 коп.

В монографії розроблено теоретичні положення, обґрунтовано методичні і практичні рекомендації щодо підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів санаторно-курортними підприємствами в умовах ринкової економіки. Визначено роль рекреаційних ресурсів в діяльності санаторно-курортних підприємств. Прийнявши за основний показник соціально-економічної ефективності використання рекреаційних ресурсів обсяги реалізованих санаторно-курортних послуг, запропоновано впровадження сучасних ринкових елементів і механізмів, які б сприяли розробленню та реалізації нових наукових технологій у сфері рекреації.

УДК 338.48       ББК 65.433.1 К78       ISBN 978-966-641-531-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.43 M)  

  Ціна 29 грн. 50 коп.

В монографії описано метод визначення вартості землі сільськогосподарського призначення, метод узгодження інтересів власника та орендаря земель на основі теоретико-ігрового моделювання, виявлено перелік характеристик, які повинні бути складовими договору оренди земель сільськогосподарського призначення, розроблено методи підвищення ефективності орендних відносин, які залежать від рівня розвитку фінансової системи, технологій сільськогосподарського виробництва та якості земель сільськогосподарського призначення.

Монографія розрахована на науковців, аспірантів та магістрів та широке коло економістів.

УДК 631.11:347.453.1       ББК 65.9 (4 УКР) 07:65.32-5 Р 64       ISBN 978-966-641-479-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.39 M)  

  Ціна 26 грн. 15 коп.

Розглянуто теоретико-методологічні і основ и маркетингової діяльності відносно виробницт ва соняшнику сільськогосподарськими підприємствами Вінницької області. Виявлено і проранжовано основні фактори, які впливають на формування ринку соняшнику. Наведено методику аналізу тенденцій зміни обсягу виробництва, реалізації й урожайності соняшнику, на основі якої побудовано прогноз показників на 2010-2015 рр.

Рекомендовано викладачам, науковцям, спеціалістам сільського господарства, аспірантам, магістрам, студентам та всім, кого цікавить питання маркетингу в аграрному секторі, зокрема при виробництві соняшнику.

УДК 338.43       ББК 65.290-2 П35       ISBN 978-966-641-448-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.55 M)  

  Ціна 26 грн. 11 коп.

В монографії розглянуто основи теорії і практики аналізу і екстраполяції тенденції розвитку соціально-економічних явищ (процесів, об’єктів). Описано найпоширеніші прийоми прогнозування на основі одного динамічного ряду. Наведено приклади використання методичних прийомів на основі різноманітних даних.

Рекомендується викладачам, науковцям, студентам, магістрам, аспірантам, спеціалістам народного господарства та всім, кого цікавить використання наведених прийомів прогнозування в дослідженнях і практичній діяльності.

УДК 338.27       ББК 65.23 Г75       ISBN 978-966-641-428-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.28 M)  

  Ціна 26 грн. 40 коп.

В монографії розглядаються теоретико-методологічні питання експертних методів в контексті науково-технічних досліджень і управління. Детально описана методика проведення досліджень за методом Дельфі. Наведені приклади використання методу Дельфі в аналізі і прогнозуванні.

УДК 65.012.16       ББК 65.053 Г 75       ISBN 978-966-641-359-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.36 M)  

  Ціна 25 грн. 50 коп.

Розглянуто теоретико-методологічні питання виробничих функцій. Детально описані етапи побудови і реалізації виробничих функцій. За даними різних галузей промисловості наведені приклади використання виробничих функцій в економічному аналізі і прогнозуванні.

Рекомендується викладачам, науковцям, спеціалістам промисловості, аспірантам, магістрам, студентам та іншим, кого цікавить теорія і використання виробничих функцій в управлінні виробництвом.

УДК 519.86 Г75       ISBN 966-641-177-6

Змiст


Розглянуто теоретико-методологічні питання прогнозування в контексті управління виробництвом. Детально описано основні методи економічного прогнозування, які в найбільшій мірі виправдали себе на практиці. Наведено приклад розробки системи показників на підставі даних двох цукрових заводів. Рекомендується викладачам, науковцям, спеціалістам цукрової промисловості, студентам, аспірантам та іншим, кого цікавить теорія і прогнозування.
УДК 338.27       ISBN 966-641-050-8

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.