«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Шиян А. А.

В монографії описано метод визначення вартості землі сільськогосподарського призначення, метод узгодження інтересів власника та орендаря земель на основі теоретико-ігрового моделювання, виявлено перелік характеристик, які повинні бути складовими договору оренди земель сільськогосподарського призначення, розроблено методи підвищення ефективності орендних відносин, які залежать від рівня розвитку фінансової системи, технологій сільськогосподарського виробництва та якості земель сільськогосподарського призначення.

Монографія розрахована на науковців, аспірантів та магістрів та широке коло економістів.

УДК 631.11:347.453.1       ББК 65.9 (4 УКР) 07:65.32-5 Р 64       ISBN 978-966-641-479-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.39 M)  

  Ціна 26 грн. 15 коп.

Побудована система математичних моделей, механізмів, методів та технологій для формування ефективних економічних інститутів для умов сучасного стану економіки України. Зокрема: побудована нова типологія економічних інститутів; виявлено, що прецедентне право має більш високий потенціал для формування економічний інститутів; розроблено механізми для підвищення ефективності функціонування інноваційних, інвестиційних та фінансових інститутів в Україні; розроблено технології для реорганізації інституту вищої освіти.

Монографія розрахована на науковців, аспірантів та магістрів та широке коло економістів.

УДК 518.83:86       ББК 65.050 Ш65       ISBN 978-966-641-443-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.28 M)  

  Ціна 42 грн. 65 коп.

В монографії розглядаються питання розроблення базових методів підвищення економічної результативності персоналу приладобудівних підприємств шляхом регулювання міжособистісних відносин у колективі. Описано методи для врахування соціально-психологічних аспектів менеджменту як умови підвищення економічної ефективності управління колективом; можливості використання інтегральних показників як контрольних характеристик в управлінні розвитком колективу, а також під час оцінювання соціально-економічних перспектив даного колективу. Отримані результати можна використовувати в управлінні виробничими колективами.

УДК 658:621:331.101.3       ББК 65.290-2 М 80       ISBN 978-966-641-427-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.53 M)  

  Ціна 35 грн. 77 коп.

В монографії здійснено аналіз та узагальнення науково-теоретичних і методологічних аспектів визначення економічної безпеки сучасного підприємства. Досліджено ретроспективний та сучасний спектри основних проблем забезпечення економічної безпеки підприємств на постприватизаційному етапі їх функціонування. Обґрунтовано концептуальні положення, детермінанти та критерії забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств.

Для науковців, фахівців з питань управління, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 338.45: 621       ББК 65.305.4 М 80       ISBN 978-966-641-418-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.71 M)  

  Ціна 34 грн. 73 коп.

Монографія присвячена вивченню моделювання як методу аналізу політичних процесів. Подані визначення та методологія дослідження моделювання. Здійснено порівняльний аналіз теоретичних моделей та концепцій авторів, що представляють основні напрями розвитку політичного прогнозування. З’ясовано, що метод моделювання поєднує в собі багатоманітність прийомів та способів наукового пізнання i часто передбачає створення не однієї, а цілого ряду моделей, об’єднуючи в собі формалізовані i неформалізовані засоби побудови моделей. Проаналізовано основні підходи щодо проблеми вивчення соціально-політичних циклів як основи прогнозування соціальної напруженості в суспільстві.

УДК 32.019.5       ББК 66.6/(2)511 К 67       ISBN 978-966-641-336-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.49 M)  

  Ціна договірна

В монографії розвивається підхід до опису раціональної діяльності людини. Отримані результати дозволяють доповнити сучасну теорію прийняття рішень та теорію ігор перспективними напрямками розвитку математичного та прикладного характеру і можуть служити потужним методом побудови ефективних технологій для управління соціально-економічними системами. Описано застосування розвинутого теоретичного і математичного апарату і результати їх апробації. У монографії вперше з єдиної точки зору описано технології керування людиною на всій ієрархічній осі: від індивіда аж до Людства в цілому.

Для науковців, економістів, менеджерів, викладачів, аспірантів та студентів.

УДК 519.685 Ш 65       ISBN 978-966-641-306-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.34 M)  


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.