«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Хазін М. Б.

У монографії описані методи дослідження поведінки нелінійних нестаціонарних систем при спільному впливі на них неконтрольованих параметричних збурень і випадкових завад.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням систем керування, а також аспірантів і студентів старших курсів технічних вузів.

УДК 681.5.01.012 Ю94       ISBN 966-641-181-4

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.