«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Ковальчук М. Б.

В посібнику розглянуто достатню кількість рівнянь математичної фізики; теоретичні положення про класифікацію диференціальних рівнянь з переліком класу задач, в яких вони використовуються і програмним варіантом їх розв’язування в системі Maple; методи розв’язування рівнянь. Істотною особливістю даного посібника є розгляд спеціальних функцій математичної фізики.

До кожної теми розроблені питання для самоперевірки та розглянуто по 30 варіантів завдань для самостійної роботи, що дозволяє використовувати посібник для практичних занять.

Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей.

УДК 517.958 (075):004.855.5       ББК 22.1я73 П31       ISBN 978-966-641-473-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.32 M)  

  Ціна 15 грн. 42 коп.

У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади узагальнення та систематизації знань з аналітичної геометрії студентів вищих технічних навчальних закладів. Встановлено, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання сприяє активізації розумової діяльності студентів на різних етапах навчального процесу.

Для науково-педагогічних працівників, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 37.025+514.12+004       ББК 74.58+22.151.5+32.97 К 50       ISBN 978-966-641-334-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.42 M)  

  Ціна договірна

Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.