«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Денисюк С. Г.

Наведено концептуальні основи політичної комунікації в соціально-політичному дискурсі. Проаналізовано її культурологічні чинники та екзистенціальні домінанти, їх сутність і вплив на взаємодію в системі «влада–громадяни». Розкрито символічну природу політичної комунікації і роль міфотворчості в її формуванні. З’ясовано, що в умовах сучасного соціокультурного розвитку політичні технології є базисом усього політико-комунікативного простору.

Монографія розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців в галузі політології.

УДК 32.019.5       ББК 66.3(4УКР)6 Д33       ISBN 978-966-641-471-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.48 M)  

  Ціна 41 грн. 70 коп.

В монографії розглядаються проблеми технологічного виміру політичної комунікації в контексті політичної культури українського суспільства. Розроблено концепцію формування політичної комунікації, яка спирається на особливості прояву політичної свідомості та політичної культури громадян в умовах сучасного розвитку України. Визначені основні технології та механізми реалізації політичної комунікації. Розроблено підходи щодо математичного моделювання політичної комунікації в рамках теорії ігор. З’ясовано, що в умовах сучасного соціокультурного розвитку українського суспільства саме політичні технології є базисом усього політико-комунікативного простору.

УДК 32.019.5       ББК 66.3(4УКР)6 Д 33       ISBN 978-966-641-386-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.31 M)  

  Ціна 40 грн. 72 коп.

Монографія присвячена вивченню моделювання як методу аналізу політичних процесів. Подані визначення та методологія дослідження моделювання. Здійснено порівняльний аналіз теоретичних моделей та концепцій авторів, що представляють основні напрями розвитку політичного прогнозування. З’ясовано, що метод моделювання поєднує в собі багатоманітність прийомів та способів наукового пізнання i часто передбачає створення не однієї, а цілого ряду моделей, об’єднуючи в собі формалізовані i неформалізовані засоби побудови моделей. Проаналізовано основні підходи щодо проблеми вивчення соціально-політичних циклів як основи прогнозування соціальної напруженості в суспільстві.

УДК 32.019.5       ББК 66.6/(2)511 К 67       ISBN 978-966-641-336-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.49 M)  

  Ціна договірна

Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.