«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Бортник Г. Г.

У монографії розглянуто методи та засоби оцінювання параметрів фазового дрижання сигналів у телекомунікаційних системах, побудованих на базі методології цифрового оброблення сигналів. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні функціональних електричних схем.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою телекомунікаційних систем, а та-кож систем цифрового оброблення сигналів.

УДК 621.376       ББК 32.88 Б21       ISBN 978-966-641-621-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.79 M)  

  Ціна 36 грн. 00 коп.

У монографії розглянуто методи та засоби оцінювання характеристик імпульсно-кодових модуляторів (ІКМ) широкосмугових сигналів, побудованих на базі методології цифрового оброблення сигналів. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні функціональних електричних схем.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою телекомунікаційних і радіотехнічних систем, а також систем цифрового оброблення широкосмугових сигналів.

УДК 681.335       ББК 32.965 Б21       ISBN 978-966-641-581-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.26 M)  

  Ціна 36 грн. 80 коп.

У монографії розглянуто методи та засоби аналого-цифрового перетворення високочастотних сигналів, побудованих на базі мікросхем швидкодійних перетворювачів форми інформації. Для забезпечення високої роздільної здатності використовується процедура коригування, що базується на калібруванні аналого-цифрових перетворювачів. Запропоновано низку оригінальних рішень на рівні структур та алгоритмів функціонування.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються розробкою телекомунікаційних і радіотехнічних систем, а також систем цифрового оброблення високочастотних сигналів.

УДК 681.325       ББК 32.965 Б21       ISBN 978-966-641-537-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.30 M)  

  Ціна 34 грн. 90 коп.

У підручнику наведено сучасні методи цифрових модуляцій, що використовуються у мережах абонентського доступу. Розглянуто основні технології абонентського доступу проводовими та безпроводовими лініями зв’язку. Викладено особливості та принципи побудови мереж абонентського доступу.

Наведено та проаналізовано основні структури цифрових систем та мереж абонентського доступу.

Призначений для студентів спеціальностей “Телекомунікаційні системи та мережі”, „Технології та засоби телекомунікацій”.

УДК 621.391       ББК 32.811.2 Б21       ISBN 978-966-641-393-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.36 M)  

  Ціна 43 грн. 34 коп.

У монографії розглянуто методи оцінювання параметрів абонентських ліній зв'язку. Показано, що завдяки застосуванню методології цифрового оброблення сигналів вдається підвищити точність засобів оцінювання параметрів ліній зв'язку. Запро-поновано методики побудови інформаційно-вимірювальних систем оцінювання параметрів абонентських ліній зв'язку.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням засобів контролю параметрів телекомунікаційних мереж доступу.

УДК 621.396 Б21       ISBN 966-641-183-0

Змiст


В монографії викладено результати досліджень методів обробки високочастотних сигналів у часовій та частотній області. Виконано аналіз передатних характеристик та роботоздатності радіочастотних логічних пристроїв. Розглянуто методи цифрової обробки сигналів на основі стрибкоподібних швидких перетворень Фур'є. Запропоновано високопродуктивні способи та алгоритми обробки високочастотних сигналів в частотній області. Виконано дослідження принципів побудови засобів обробки високочастотних сигналів.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням засобів обробки сигналів, а також на аспірантів і студентів вищих учбових закладів.

УДК 621.382       ISBN 966-7199-23-1

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.